Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2019 Doktora

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Dr), Türkiye

 • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2001 - 2005 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  el-'Ukberî ve et-Tibyân fî İ'râbi'l-Kur'ân Adlı Eserindeki Gramere Dâir Görüşleri

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri

 • 2010 Yüksek Lisans

  ARAPÇADA MÜSPET VE MENFÎ CÜMLE YAPISI

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Arap Dili Ve Belâgatı