Education Information

Education Information

 • 2011 - 2019 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Dr), Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, İlâhiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  el-'Ukberî ve et-Tibyân fî İ'râbi'l-Kur'ân Adlı Eserindeki Gramere Dâir Görüşleri

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri

 • 2010 Postgraduate

  ARAPÇADA MÜSPET VE MENFÎ CÜMLE YAPISI

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Arap Dili Ve Belâgatı