Scientific Activities

Jury Memberships

  • December 2019 Post Graduate

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

    Post Graduate

  • September 2019 Post Graduate

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, SBE

    Mektûbât-ı Rabbânî'de Kurbiyet Terimi Çerçevesinde Hadislerin İşârî Yorumları