Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Crisis Management of School Principals in Turkey During The Covid 19 Pandemic

6th International Conference On Covid-19 Studies, New York, United States Of America, 16 - 17 January 2022, pp.90 Sustainable Development

Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Tercih Ettikleri Öğretim Yöntem ve Tekniklerin İncelenmesi

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.341-347

Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Öğretmeni Hakkındaki Metaforik Algılamaları

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.298

Üniversite Öğrenci Topluluklarının Faaliyetlerinin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.113

Üniversite Öğrencilerine Yapılan Pair Point Ders Sunumlarının Öğretim Elamanı ve Öğrenci Algılamalarına Göre Kazanım Düzeyleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, vol.2016, pp.460

İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenler Hakkındaki Algılamalarının İncelenmesi

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Eğitimle İlgili Temel Kavramlar Hakkındaki Anlayışları

International Conference on Education Leadership in the Light of Science, Siirt, Turkey, 22 - 24 May 2014, vol.1, no.1, pp.89-90

Evaluating of the reasons for absenteeism in terms of different variables according to their own perceptions of pre-service teachers

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2577-2582 identifier identifier

Books & Book Chapters

Öğrenme ve Öğretim İlkeleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Küçük, Mehmet. Yangın, Selami, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.13-34, 2018

Eğitimin Hukuki Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, AKDENİZ, ALİ RIZA KÜÇÜK, MEHMET, Editor, Nobel Akademik Yayınevi, Ankara, pp.84-101, 2018

Temel istatistik Kavramları ve Uygulamaları

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Küçük M.,Geçit Y, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.53-85, 2012

Metrics

Publication

22

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals