Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TURİSTİK DESTİNASYON TERCİHLERİNDE FİLMLERİN VE TV DİZİLERİNİN ETKİSİ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.54, pp.1134-1145, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Organizational Ambidexterity in Tourism Industry

in: Contemporary Issues in Tourism and hospitality: A Systematic Approach, Nilüfer Vatansever Toylan, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.91-119, 2021 Creative Commons License

Turizm İşletmelerinde Örtük Liderlik

in: Turizm İşletmelerinde Liderlik, Erkılıç Eren, Kaya Fazıl, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.217-227, 2021

Yat Turizmi

in: Alternatif Turizm (Turizmin 41 Türü), Temizkan Rahman, Cankül Turan, Gökçe Fikret, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.354-359, 2020

Tiyatro Sanatı ve Turizm

in: Turizm ve Sanat, Vatan Ahmet, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.293-313, 2020

Rize: Muhlama

in: Bir Yerin Tabaktaki Kimliği, Saçılık, Melahat Yıldırım; Çevik, Samet, Editor, Detay Anatolia Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.349-353, 2019

Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Temel Kavramları ve Örneklerle Modern Otel İşletmeciliği, Bozkurt Mesut, Editor, Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, Çanakkale, pp.213-247, 2019

Alan kılavuzu Adaylarının Mesleğe Yönelik Beklentileri ve Turist Rehberlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Kaçkar Dağları Milli Parkı Örneği

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, HACIOĞLU Necdet, AVCIKURT Cevdet, KILIÇ Arzu, ULUSOY YILDIRIM Hasret, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.711-724, 2018

GASTRONOMİK DEĞERLER VE DESTİNASYON İLİŞKİSİ ''Çamlıhemşin Vadisinde Yiyecek İçecek İşletmeleri Menülerinde Yöresel Yemeklerin Kullanımı''

in: Gastronomi Üzerine Araştırmalar, BOZOK D., AVCIKURT C., DOĞDUBAY M., SARIOĞLAN M. , GİRGİN, G. K., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.373-384, 2017

Uluslararası Turizm Pazarlaması

in: Turizm Pazarlaması Temel İlkeler ve Uygulamalar, Bozkurt M., Şahin B., Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.459-485, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Gastronomi Sözlüğü (A’dan Z’ye)

Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, pp.567-567, 2020

Gastronomi Sözlüğü (A dan Z ye)

Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, pp.469-469, 2020

Gastronomi Sözlüğü (A’dan Z’ye)

Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, pp.442-443, 2020

Gastronomi Sözlüğü (A’dan Z’ye)

Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, pp.554-554, 2020

Gastronomi Sözlüğü (A’dan Z’ye)

Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, pp.461-462, 2020