Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and solvent-dependent photophysics of a novel fluorescent triazole-coumarin-based dye

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.57, sa.4, ss.1714-1719, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Recycling of an Agricultural Bio-waste as a Novel Cellulose Aerogel: A Green Chemistry Study

JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, cilt.28, sa.1, ss.323-330, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation and characterization of a novel activated carbon component via chemical activation of tea woody stem

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.138, sa.6, ss.3885-3895, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Novel Highly Porous Cellulosic Aerogel Regenerated by Solvent Exchange Mechanism

JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT, cilt.27, sa.8, ss.1801-1806, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Guaiacol Substituted AzaPCs: A Novel Synthesis Method and Investigation of Photophysical Properties

JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, cilt.59, sa.3, ss.571-583, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of a novel woody waste obtained from tea tree sawdust as an adsorbent for dye removal

WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.52, sa.1, ss.245-260, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Super absorbent, light, and highly flame retardant cellulose-based aerogel crosslinked with citric acid

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.134, sa.38, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Molecular aggregates of Merocyanine 540 in aqueous suspensions containing natural and CTAB-modified bentonite

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1083, ss.101-105, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation and characterization of "green" hybrid clay-dye nanopigments

JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, cilt.78, ss.95-100, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pyronin Y (basic xanthene dye)-bentonite composite: A spectroscopic study

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.1059, ss.271-279, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The molecular aggregation of pyronin Y in natural bentonite clay suspension

JOURNAL OF LUMINESCENCE, cilt.131, sa.10, ss.2121-2127, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çeşitli Katyon Değiştirilmiş ve Sütunlanmış Artvin Bentonitlerinin Karakterizasyonu ve Seçilmiş Bir Organik Reaksiyonda Katalizör Olarak Kullanılmaları

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.33-45, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çay Çalısı Budama Atıkları Kullanılarak Eosin Y Boyarmaddesinin Sulu Çözeltiden Biyosorpsiyonu için İzoterm Verilerinin İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.274-282, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Characterization of Pure Tea Woody (Stem) Waste and Rhodamine B (Rh-B) Dye Compound Hybrid Composite: A Spectroscopic Study

4th International Pure and Applied Sciences: Renewable Energy, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Structural Characteristics of Activated Carbon Prepared by Chemical Activation of Tea Woody Stem

4th International Pure and Applied Sciences: Renewable Energy, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Thermal Properties of Natural and Chemical Activated Agricultural Bio-Wastes from Tea Woody Stem

4th International Pure and Applied Sciences: Renewable Energy, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Structural Characterization of Cation Exchanged and Al/Fe Pillared Bentonites by XRD, FTIR and SEM Analyses

4th International Pure and Applied Sciences: Renewable Energy, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

A SPECTROSCOPIC STUDY PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BIODEGRADABLE NON TOXIC CELLULOSE BASED AEROGEL CROSSLINKED WITH CITRIC ACID

International Conference on Environmental Science and Technology 2016 (ICOEST 2016), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

A Spectroscopic Comparison of Unye Bentonite UB Modified Some Metals Which Have Catalytic Properties

AMWC 2013 (Advanced Materials World Congress 2013), İzmir, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2013

Ünye bentonit Poliakrilamid Kompozitlerinin Karakterizasyonu

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2012