Publications & Works

Articles Published in Other Journals

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar) Değerlendirilmesi

Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi (JSVE) , vol.1, no.1, pp.32-57, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN DUYGU DEĞERİ TAŞIYAN ÜNLEMLERİN İŞLEVLERİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ

International Journal of Language Academy, vol.2, no.4, pp.302-318, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Miyase Sertbarut’un Hikâyelerini Disiplinler Arası Yaklaşımla Yeniden Okumak

18th International Primary Teacher Education Symposium, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, vol.1, no.1, pp.187-188

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE SCAMPER TEKNİĞİNE DAYALI YARATICI GÖRSEL SANAT ETKİNLİĞİ

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.256

MİYASE SERTBARUT’UN ÖYKÜLERİNDE ÇEVRE DEĞERLERİ VE DOĞA ALGISI

The Twelfth International Congress of Educational Research –" Teacher Education Policy in the 21st Century: Evidence, Research and Praxis, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, vol.1, no.1, pp.17 Sustainable Development

DİL ÖĞRETİMİNDE (ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE) ÇOK UYARANLI ORTAM KULLANIMI VE BİR ÖRNEK SINIF TASARIMI: ÇUTÜS

Second International Teacher Education and Accreditation Congress, Rize, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.75

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar)Değerlendirilmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.246-247

Diyanet Çocuk Dergisindeki Şiirlerin Eğitsel İletiler ve Çocuğa Görelik Açısından İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.310

İLKÖĞRETİM 1 5 SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ İÇİN YARATICI ŞİİR YAZMA ETKİNLİKLERİNİN TASARLANMASI

VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.233

SCAMPER YÖNLENDİRİLMİŞ BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİNİN TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

vı. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.235

Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı KonusundakiFarkındalıkları

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, vol.1, pp.262

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA (1-4) YER ALAN ŞİİRLERİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, vol.1, pp.450

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Duygu Değeri Taşıyan Ünlemlerin İşlevlerini Algılama Düzeyleri

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 June 2014, vol.1, no.1, pp.88