Prof. MUHAMMET YILMAZ


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary, Political Science

Metrics

Publication

46

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

Muhammet Yilmaz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tefsir Öğretim Üyesi

             1975 yılında Rize ili Düzköy Köyünde doğdu. Beş yaşında, Rize ili Derepazarı ilçesi Maltepe Köyü Kur’an Kursunda Kur’an eğitimine başladı ve yedi yaşında hıfzını tamamladı.

1986 yılında Rize’de İlkokulu, 1991 yılında İmam-Hatip Lisesi orta ve 1992’de lise kısımlarını İstanbul’da dışarıdan tamamladı.

1987 yılında başladığı İstanbul ili Bayrampaşa ilçesindeki Yeşil Cami Kur’an Kursu’nda muhtelif hocalardan Arapça, Farsça ve temel dini ilimler dersleri okuyarak 1993’te Arapça ve dinî ilimler icazeti aldı.

1993 yılında Beyoğlu ilçesi Hasköy-Fetih Camii Kur’an Kursunda fahri öğreticiliğe adım attı.

1995’te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Lisans eğitimine başladı. İkinci sınıf başında yatay geçişle girdiği Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalı’nda 2003’te Yüksek Lisansını, aynı üniversitede ve Bilim Dalı’nda 2010 yılında da doktorasını tamamladı.

2002 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam-Hatip olarak başladığı bu görevi, 2002-2005 yılları arasında İstanbul-Beyoğlu Yusuf Âgâh (İskele) Camii’nde, 2005-2012 yılları arasında da İstanbul-Bahçelievler İmam-ı Buhâri Camii’nde olmak üzere 10 yıl süreyle devam ettirdi.

2012 yılı sonunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak atandığı, 2018 yılında Doçent unvanına nâil kılındığı bu görevi ise halen sürdürmektedir.

Yazarın aşağıda belirtilen kitaplarının yanı sıra kitap bölümleri, sempozyumlarda sunduğu tebliğleri ve çeşitli hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Ayrıca yazar, Muhammed Ebû Zehre’nin yaklaşık yirmi üç yıl zarfında kaleme aldığı ancak vefatı sebebiyle Neml sûresinin 74. âyetinde kalan Zehretü’t-Tefâsîr isimli tefsirinin otuz kişilik bir ekip tarafından yapılmış olan tercümesinin editörlüğünü, tercüme kontrolünü/son okumasını ve tashih/redakte görevini üstlenmiştir. Yayınlanmış Eserleri:

1)      Kur’an ve Sünnet’te Cemaatle Namaz, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

2)      Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 1001 Özelliği, İstanbul: Erkam Yayınları.

3)      Kur’an’da Peygamberlerin Evlatlarına Nasihatleri, İstanbul: Erkam Yayınları.

4)      Kur’an’da Siyasi Düzenin Temel İlkeleri, İstanbul: Erkam Yayınları.

5)      Muhammed Ebû Zehre ve Tefsiri, İstanbul: İSAM Yayınları.

6)      Hicrî I. Asırdan Günümüze Tefsir Metinleri, İstanbul: Erkam Yayınları.

7)      İbadete Karşı Toplumsal Tavırlar -Ankebût Sûresi Örneği-, İstanbul: Erkam Yayınları.

8)      Bir i‘caz Delili Olarak Kur’an Hukûku, İstanbul: Erkam Yayınları (Muhammed Ebû Zehre’nin, Şerîatü’l-Kur’an; Min Delâili İ‘câzihi adlı eserinin tercümesi).

9)      En Büyük Mu‘cize: KUR’AN, İstanbul: Okur Akademi (Muhammed Ebû Zehre’nin, el-Mu‘cizetü’l-Kübrâ: el-Kur’an adlı eserinin tercümesi).

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Marmara University, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalı, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Marmara University, Sosyal Bilimler, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalı, Turkey

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Tefsir, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Muhammed Ebû Zehre ve Zehretü’t-Tefâsîr İsimli Tefsirindeki Metodu

Marmara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

2003

2003

Postgraduate

Ankebût Sûresine Göre İbadete Karşı Toplumsal Tavırlar

Marmara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Certificates, Courses and Trainings

1987

1987

HAFIZLIK BELGESİ

Other

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Quranic Commentary

Political Science

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2015 - 2018

2015 - 2018

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Non Academic Experience

2002 - 2012

2002 - 2012

İmam Hatip

Other Public Institution, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Undergraduate

Undergraduate

SEÇME TEFSİR METİNLERİ-1

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALAN DERSİ-I

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR-IV

Postgraduate

Postgraduate

SEMİNER

Postgraduate

Postgraduate

KUR'AN DİLİ

Doctorate

Doctorate

TEFSİR KAYNAKLARI

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR-III

Doctorate

Doctorate

KUR'AN'DA EDEBİ SANATLAR

Postgraduate

Postgraduate

KUR'AN'I YORUMLAMA İLKELERİ

Doctorate

Doctorate

UZMANLIK ALAN DERSİ-I

Doctorate

Doctorate

UZMANLIK ALAN DERSİ-II

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALAN DERSİ-II

Postgraduate

Postgraduate

KUR'AN TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR

Doctorate

Doctorate

KUR'AN SEMANTİĞİ

Undergraduate

Undergraduate

KUR'AN METNİ TAHLİLİ-I

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR USÛLÜ

Undergraduate

Undergraduate

KUR'AN'DA ANA TEMALAR

Postgraduate

Postgraduate

KUR'AN TEFSİRİNDE GÖRÜLEN İHTİLAFLAR

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

KUR'AN'NIN ANLAŞILMASINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Doctorate

Doctorate

KLASİK TEFSİR METİNLERİ

Undergraduate

Undergraduate

KONULU TEFSİR

Doctorate

Doctorate

TEFSİR KAYNAKLARI

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR 2

Undergraduate

Undergraduate

KUR'AN DİLİ

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR İLİMLERİ VE KAYNAKLARI

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR TARİHİ VE USÛLÜ

Undergraduate

Undergraduate

TEFSİR 1

Doctorate

Doctorate

KUR'AN'I ANLAMADA YÖNTEM SORUNU

Postgraduate

Postgraduate

TEFSİR EKOLLERİ

Doctorate

Doctorate

ÇAĞDAŞ PROBLEMLER VE KUR'AN

Undergraduate

Undergraduate

SEÇME TEFSİR METİNLERİ

Undergraduate

Undergraduate

KUR'AN OKUMA VE TECVİD

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2023

2023

Kur’an’ın Ahlâkî Tekâmül Yöntemi

KESKİN H., YILMAZ M.

TRABZON ILAHIYAT JOURNAL , vol.10, no.2, pp.371-397, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2015

2015

Muhammed Ebû Zehre ve Zehretü’t-Tefâsîr İsimli Tefsirİ

YILMAZ M.

DİYANET İLMİ DERGİ , vol.51, no.1, pp.13-31, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Muhammed Ebû Zehre ve Zehretü t Tefâsîr İsimli Tefsiri

YILMAZ M.

DİYANET İLMÎ DERGİ , vol.51, no.1, pp.13-31, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Hicrî İlk Üç Asırda Şefaat İle İlgili Ayetlerin Tefsiri

YILMAZ M.

MARİFE DERGİSİ , vol.14, no.1, pp.110-132, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

KARADENİZ HALKININ DİNİ HAYATINA ETKİLERİ BAKIMINDAN HACI FERŞAD EFENDİ

YILMAZ M., KUMAŞ A.

USBBAS 2020 ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU ”DOĞU KARADENİZDE TOPLUM VE KÜLTÜR”, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2020

2019

2019

Hz. İbrâhim’in, Oğlu İsmail’e Olan Öğretileri Üzerinden Kur’an’da Peygamberlerin Evlatlarına Nasihatleri

YILMAZ M.

ULUSLAR ARASI HZ. İBRÂHİM (a.s.) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 8 - 09 November 2019, vol.1, pp.408-453

2015

2015

Trabzon un Manevi Mimarlarından Hacı Ferşat Efendi

YILMAZ M., KUMAŞ A.

Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.185-200

2015

2015

Trabzon un Manevî Mimarlarından Hacı Ferşad Efendi nin Hayatı Ve Hizmetleri

YILMAZ M., KUMAŞ A.

I. Uluslarası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.185-200

2015

2015

TRABZON’UN MANEVÎ MİMARLARINDAN HACI FERŞAD EFENDİ’NİN HAYATI VE HİZMETLERİ

YILMAZ M.

I. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRABZON’DA DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.185-200 Creative Commons License

2013

2013

“Medenî Sûrelerde Hz. Peygamber'in Aile Yapısından Örnekler”;

YILMAZ M.

Kur'an Nüzûlünün Medine Dönemi” Sempozyumu, X. Tefsir Akademisyenler Buluşması, Kahramanmaraş,, Kahramanmaraş, Turkey, 17 - 19 May 2013, pp.323-355

Books & Book Chapters

2023

2023

DEVLET YÖNETİMİNİN İNŞASI

YILMAZ M.

in: TOPLUMUN İNŞASINDA KUR’AN VE SÜNNET, Dr. Öğr. Üyesi Lokman BEDİR, Doç. Dr. Adnan ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi Vedat YETKİN, Editor, EFEAKADEMİK YAYINLARI, İstanbul, pp.353-387, 2023

2022

2022

Bir İ caz Delili Olarak KUR AN HUKUKU

YILMAZ M.

ERKAM YAYINLARI, İstanbul, 2022

2022

2022

Hicri I. Asırdan Günümüze TEFSİR METİNLERİ

YILMAZ M.

Erkam Yayınları, İstanbul, 2022

2020

2020

Kur’an ve Sünnet’te Cemaatle Namaz

YILMAZ M.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2020

2020

2020

İslâm’da Hayvanlar

YILMAZ M.

in: Kutsal ve Hayvan: Dinlerin Hayvanlara Bakışı, Turan Süleyman, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.275-314, 2020

2020

2020

Hacı Ferşad Efendi

YILMAZ M., KUMAŞ A.

in: Kur’an Hâdimleri -Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Kur’ân’a Hizmet Eden Trabzonlu Simalar-, Gür Süleyman, Editor, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği (ANADER), Ankara, pp.129-153, 2020

2020

2020

HACI FERŞAD EFENDİ

YILMAZ M., KUMAŞ A.

in: KUR'ÂN HÂDİMLERİ, SÜLEYMAN GÜR, Editor, TDV yayın matbaacılık ticaret İşletmesi, Ankara, pp.129-153, 2020

2018

2018

En Büyük Mu'cize KUR'AN

YILMAZ M.

Okur Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

EN BÜYÜK MU’CİZE: KUR’AN

YILMAZ M.

OKUR AKADEMİ, İstanbul, 2018

2017

2017

Muhammed Ebû Zehre ve Zehretü't-Tefasir İsinmli Tefsiri

YILMAZ M.

İsam İslam Araştırmaları Merkezi, Ankara, 2017

2017

2017

Muhammed Ebû Zehre ve Tefsiri

YILMAZ M.

İSAM, İstanbul, 2017

2016

2016

KUR'AN'DA SİYASİ DÜZENİN TEMEL İLKELERİ

YILMAZ M.

Erkam Yayınları, İstanbul, 2016 Creative Commons License

2016

2016

Kur an da Siyasi Düzenin Temel İlkeleri

YILMAZ M.

Erkam Yayınları, İstanbul, 2016

2015

2015

Bir İ'caz Delili Olarak Kur'an Hukûku

YILMAZ M.

Sts Yayınları, Ankara, 2015

2012

2012

PEYGAMBER EFENDİMİZİN 1001 ÖZELLİĞİ

YILMAZ M.

Erkam Yayınları, İstanbul, 2012


Congress and Symposium Activities

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Hz. Peygamber ve Gençlik

Attendee

Artvin-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Günümüze Bakan Yönleriyle Kur'an'da Peygamberlerin Evlatlarına Nasihatleri

Attendee

Kars-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Hz. Peygamber ve Gençlik

Attendee

Artvin-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Kur'an'da Peygamberlerin Genç Evlatlarına Nasihatleri

Attendee

Ardahan-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

Hz. Peygamber ve Gençlik

Attendee

Trabzon-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

I. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TRABZON’DA DİNİ HAYAT SEMPOZYUMU

Attendee

Trabzon-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

“Cami ve Din Görevlileri Haftası” Etkinlikleri, Rize İl Müftülüğü, “Cami ve Gençlik”

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

KUR’AN NÜZÛLÜNÜN MEDİNE DÖNEMİ” SEMPOZYUMU (X. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ BULUŞMASI) SEMPOZYUM PROGRAMI 17-18-19 MAYIS KAHRAMANMARA

Attendee

K.Maraş-Turkey

Visual Activities

2014 - 2014

2014 - 2014

TV Show

YILMAZ M.