Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessment of Thiol/Disulphide Homeostasis in Patients with Knee Osteoarthritis

INDIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS, vol.58, no.1, pp.21-26, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of hand function and disability in fibromyalgia

ZEITSCHRIFT FUR RHEUMATOLOGIE, vol.78, no.9, pp.889-893, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Medial olivocochlear reflex in ankylosing spondylitis patients

ZEITSCHRIFT FUR RHEUMATOLOGIE, vol.75, no.10, pp.1016-1020, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Vestibular evoked myogenic potentials in patients with ankylosing spondylitis

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.273, no.10, pp.2953-2957, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Ultrasonographic evaluation of the femoral cartilage thickness in patients with hypothyroidism.

Journal of physical therapy science, vol.28, pp.2249-52, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Grisel's Syndrome: A Case Report

TURKISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, vol.26, no.3, pp.243-247, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prevalence of rheumatoid arthritis in the eastern Black Sea region of Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, vol.13, no.4, pp.380-384, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Case report of a patient with osteopoikilosis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, vol.27, no.7, pp.683-686, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Social Role Participation on Quality of Life in Rheumatoid Arthritis

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, vol.24, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Evaluation of Paraspinal Markers in the Numbering of the Lumbosacral Transitional Vertebrae

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol.25, no.2, pp.72-77, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Three Case Reports of Rhupus Syndrome: An Overlap Syndrome of Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus.

Case reports in rheumatology, vol.2018, pp.6194738, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Relationship of Hand Grip Strength with Bone Mineral Density and Vitamin D in Postmenopausal Women

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol.22, no.1, pp.1-6, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Soğuk Tedavi Ajanları: Cryotherapy

Türkiye Klinikleri Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Özel Dergisi, vol.1, no.8, pp.1-7, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ankilozan Spondilitin Patogenezi Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hipokrat Lokomotor Dergisi, vol.6, no.39, pp.625-629, 2006 (Other Refereed National Journals)

Okronozisde Yeni Gelişmeler

Hipokrat Lokomotor Dergisi, vol.6, no.36, pp.462-470, 2006 (Other Refereed National Journals)

Osteoporoz Tedavisinde Yeni Stratejiler Paratroid Hormon

Hipokrat Lokomotor Dergisi, vol.6, no.39, pp.610-615, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oral İzotretinoin Tedavisi ile İlişkili Akut Sakroileit Olgusu

Uluslararası Katılımlı TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 28 May 2021

POSTPARTUM SAKRAL STRES FRAKTÜRÜ: OLGU SUNUMU

Uluslararası Katılımlı 28. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 08 April 2021

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Aşil Tendonunun Kantitaif T2 (T2 star) ile değerlendirilmesi Ön çalışma Sonuçları.

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Turkey, 10 - 12 May 2018 Sustainable Development

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Galectin-3 Duzeyi ve Hastalık Aktivitesi İlişkisi.

9. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Turkey, 28 March - 01 April 2018

MEDIAL OLIVOCOCHLEAR REFLEX IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2016, Londrina, Brazil, 8 - 11 June 2016

Karbamazepin kullanımı ile ilişkili lupus olgusu

7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Turkey, 23 - 27 March 2016

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel Testi Sonuçları

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

İdiopatik Kalsinozis Kutis

XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2014