Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı, Konvansiyonel DMARD

2.Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri 3-4 Eylül 2022, Turkey, 03 September 2022

Bilateral Fibula yerleşimli Non Hodking Lenfoma: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Turkey, 17 May 2022

Bilateral postpartum sakral yetmezlik fraktürü: Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Turkey, 17 May 2022

Brakial Pleksopati ile Prezente olan Sinovial Sarkom: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Turkey, 17 May 2022

Kalça Ağrısı İle Başvuran Hastada Ekstraskeletal Ewing Sarkomu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Antalya, Turkey, 17 May 2022

Ankilozan Spondilit Hastalarında Nutrisyonel İndekslerin Hastalık Aktivitesi İle İlişkisi

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Antalya, Turkey, 17 May 2022

Kalça Ağrısı İle Başvuran Hastada Avasküler Nekroz

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Turkey, 17 May 2022

Kol ağrısı ile Prezente olan Pancoast Tümörü: Olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 17-22 Mayıs 2022-Belek Antalya, Turkey, 17 May 2022

Oral İzotretinoin Tedavisi ile İlişkili Akut Sakroileit Olgusu

Uluslararası Katılımlı TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 28 May 2021

POSTPARTUM SAKRAL STRES FRAKTÜRÜ: OLGU SUNUMU

Uluslararası Katılımlı 28. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 08 April 2021

NON-SEKRETUAR MULTİPLE MİYELOM VE SIRT AĞRISI OLGUSU

Uluslararası Katılımlı 28. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 08 April 2021

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Aşil Tendonunun Kantitaif T2 (T2 star) ile değerlendirilmesi Ön çalışma Sonuçları.

Türk Manyetik Rezonans Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Turkey, 10 - 12 May 2018 Sustainable Development

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Galectin-3 Duzeyi ve Hastalık Aktivitesi İlişkisi.

9. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Turkey, 28 March - 01 April 2018

MEDIAL OLIVOCOCHLEAR REFLEX IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2016, Londrina, Brazil, 8 - 11 June 2016

MEDIAL OLIVOCOCHLEAR REFLEX IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Canada, 8 - 11 June 2016, vol.75, pp.1144-1145 identifier

İdiopatik Kalsinozis Kutis

XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2014

Metrics

Publication

118

Citation (WoS)

205

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

223

H-Index (Scopus)

9

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals