Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de İlkokulda Müzik İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri: 1996-2023 Yılları Örneği

Balkan 11. International Conference on Social Sciences, Skopje, Macedonia, 4 - 07 April 2024, pp.16-17

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Müzik Derslerinde Karşılaştıkları Güçlükler Ve Çözüm Önerileri

Balkan 11. International Conference on Social Sciences, Skopje, Macedonia, 4 - 07 April 2024, pp.18-19

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİNE YÖNELİKGÖRÜŞLERİ İLE DERS BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (25-28 Nisan 2019, Rize), 25 - 28 April 2019

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (RİZE İLİ ÖRNEĞİ)

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (25-28 Nisan 2019, Rize), 25 - 28 April 2019

PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN ETÜT ÇALMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ İLE ETÜT ÇALMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EPDAD 2.Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.202-208

An Investigation of the Student Opinions about the Study Etude in Piano Education

International Symposiumon Humanand Social Sciences, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.210-211

PİYANO EĞİTİMİNDE ETÜT ÇALMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞ ANKETİNİN GELİŞTİRİLMESİ

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ ICRE 2017 - 27-29 NİSAN 2017, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.309-313

10 International Computer Instructional Technologies Symposium ICITS 2016

10 International Computer & Instructional Technologies Symposium ICITS 2016, 16 May - 18 June 2016

Müziğin İlkokulda Bir Öğretim Aracı Olarak Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

VI. International Congress on Research in Education (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.151

Drama ve Müzik Derslerinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

10 International Computer & Instructional Technologies Symposium ICITS 2016, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Dersine Yönelik Hizmetiçi Gereksinimleri

XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.362-363

Metrics

Publication

18

Project

1