Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm
Mimarlık Bölümü
Ana Bilim Dalı
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı