Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Enoksaparin İlişkili Retroperitoneal ve Rektus Kılıf Hematomu.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

İnferior Pankreatikoduodenal Arter Psödoanevrizması.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

COVID-19 Hastalarında Hiponatremik Ensefalopati: Olgu Sunumu.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021 Sustainable Development

Yan Ağrısı İle Prezente Olan Nadir Bir Vaka: Spontan Renal Hemoraji.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Trombositopeniye Bağlı Multipl İntraparankimal Hemorajik Metastaz.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Araknoid Kist Rüptürüne Bağlı Epidural ve Subdural Higroma.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2021

Aortitis after TEVAR operation.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Enfektif Endokardit Sebebiyle Gerçekleştirilen Bentall Prosedürü Sonrası Gelişen Paravalvüler Apse.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Evaluation of Female Patients of Childbearing Age Who Applied To The Emergency Department With Abdominal Pain.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Warfarin Overdozuna Bağlı İleal İntramural Hematom.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Amfizematöz Piyelonefrit.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2021

İdrar Yaparken Artan Karın Ağrılı Hastada Duodenum Perforasyonu.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Fetal Umblikal ve Orta Serebral Arter Doppler İndekslerinin Preeklamptik Gebelerde İntrauterin Gelişme Geriliği Belirlemedeki Yeri.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Fasyal Alan Apseleri.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

COVID-19 Hastasında Karbonmonoksit İntoksikasyonuna Bağlı İskemik Serebrovasküler Olay

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021 Sustainable Development

Spinal Menengiom.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Erişkin Hirschsprung Hastalığı.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Yan Ağrısı ile Prezente Olan Nadir Bir Vaka: Spontan Renal Hemoraji.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

Abdominal pain caused by tuboovarian abscess.

17. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 8. Intercontinental Emergency Medicine and 8. Intercontinental Critical Care. Antalya/TURKEY, Antalya, Turkey, 14 October 2021

What did COVID-19 Taught us in terms of medical education? Could everything be the same after COVID-19?

7th International Emergency and Internal Medicine Congress 25-28 November 2021, Girne, Cyprus (Kktc), 25 - 28 November 2021 Sustainable Development

SPONTAN ÜRİNOM

XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.269

Adolescent Pregnancy Trends: Tertiary center records

4th International Emergency and Family Medicine Symposium, Budapest, Hungary, 21 - 24 March 2019, pp.0-1

Ovarian torsion in an adolescent girl: A case report

4th International Emergency and Family Medicine Symposium, Budapest, Hungary, 21 - 24 March 2019

Adolescent Pregnancy Trends: Tertiary center records

4th International Emergency and Family Medicine Symposium, Budapest, Hungary, 21 - 24 March 2019, pp.0-1

Üniversıte Hastanemızde Acıl Servısten İç Hastalıkları Klınığıne Yatan Hastaların Özellıklerının Değerlendırılmesı

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

ACİL KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN AORT DİSEKSİYONLU HASTALARIN GERİYE DÖNÜK ANALİZİ

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

TRAVMA SONRASI MEDİASTEN GENİŞLİĞİ

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

DÜŞÜK ENERJİLİ KÜNT TRAVMAYA BAĞLI ÜRİNER EKSTRAVAZASYON

13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ 4TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 4TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

KAFA TRAVMASI SONRASI İZOLE 3 KRANİAL SİNİR FELCİ

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

PİKA HASTALIĞI OLGU SUNUMU

12. TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Sol Dal Bloğu ve Myokard Infaktüsü

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Kurban Bayramının Asıl Kurbanları

5th Eurasian Congress on Emergncy Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Pika Hastalığı Olgu Sunumu

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Kafa Travması Sonrası İzole 3 Kranial Sinir Felci Olgu Sunumu

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Yürüme Bozukluğunun Nadir Bir Nedeni Nöromyelitis Optika

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Spontan Retroperiteneal Hematom

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

KURBAN BAYRAMININ ASIL KURBANLARI

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine in conjunction with the 12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

Şiddetli Hiponatremi ve mortalite ilişkisi

12.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

An old zoonosis coming from a far leptospirosis

3.rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3.rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

Do emergency physicians overlook secondary pathologies in the electrocardiography

Dosya Adı XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

Bilateral Laküner İnfakt

12. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

Spontan Pnömomediastinum

12. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

Pnömoni Vakalarında CD40L Mortalite Ve Morbidite Belirteci Olarak Kullanılması

Dosya Adı XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

An Old Zoonosıs Coming From Afar Leptospirosis

3rd. Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya-TURKEY, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.20

Retrospective analysis of cases with high paracetamol levels

10. Ulusal acil tıp kongresi 1st intercontinental emergency medicine congres 2014 May 15-19 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Ultrason muayenesi her zaman doğruyu göstermez

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

El bilek travmalarında radyografi kullanımı Karadeniz el bilek kuralları için ikinci adım

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

Künt Travmaya Bağlı Parsiyel Trakeal Laserasyon

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

Hyoid kemik fraktürü

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Turkey, 26 - 29 October 2015

Yan ağrısının ayırıcı tanısının önemi

11. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

Hafif Kafa Travmasında Faklı Bir MRI Sekansı SWI

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

Özofagus perforasyonu

11. Acil Tıp Kongresi TATAKON 2015 26-29 Ekim 2015, KKTC., Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2015

Role of suscepitibility-weighted imaging in mild trabmatic brain injury

TURKRAD 2015 European Society of Emergency Radiology ESER Yıllık Bilimsel Toplantısı 2015, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2015

How much should we observe patients with mad honey poisoning

9.th European Congress on Emergency Medicine, TORİNO, Italy, 10 - 14 October 2015

Myocardial infarction secondary to carbon monoxide exposure

9.th European Congress on Emergency Medicine, TORİNO, Italy, 10 - 14 October 2015

Which shift characteristics affect handover duration and rates A prospective multicentric study

9th European Congress on Emergency Medicine EuSEM 2015, Torino / Italy, Torino, Italy, 10 - 14 October 2015

Pneumobilia does it have clinical significance

2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Akut iskemik strok da Near Infrared spektrofotometre kullanımı

2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Pneumabilia Does It Have Clinical Significance

2 nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Spontaneous cervical epidural hematoma masquerading as acute cerebral ischemic stroke

2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Karın ağrısının nadir bir nedeni akut mezenter ven trombozu

2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Strangule Inkansere Abdominal Hernilerde NIRS Verilerinin Değerlendirilmesi

2 nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Near Infrared spectrophotometry in predicting mesenteric ischemia an experimental study

2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Brain abscess complicating acute otitis media

2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Akut İskemik Strok da Near Infrared Spectrofotometre Kullanımı

2 nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

İntravenöz contrast madde sonrası gelişen trans iskemik atak

2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Normal D dimer düzeyine sahip hastalarda pulmoner tromboemboli tanısı

2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Her şeyin aşırısı zarar

2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015 Sustainable Development

İntravenöz Kontrast Madde Sonrası Gelişen Trans İskemik Atak

2 nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care And Emergency Medicine Congress, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Near Infrared Spectrophotometry In Predicting Mesenteric Iscemia An Experimental Study

2 nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Acil Serviste Kalite ve Kalite Ölçekleri

2 nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, International Critical Care And Emergency Medicine Congress, 11. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Turkey, 16 - 19 April 2015

Akciğer Grafisinin Değerlendirilmesi

ATUDER 15. Acil Tıp Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 August 2014

Havayolu Kontrolü

43. İleri KArdiyak Yaşam Desteği Kursu, Turkey, 31 May - 01 June 2014

Kardiovasküler Farmakoloji

43. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Turkey, 31 May - 01 June 2014

Giant hiatal hernia mimicking aortic dissection

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 10. Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Emergency physcian performed bedside ultrasonography for cellulitis

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 10. Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Posttraumatic Vertigo

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

A Parathyroid Adenoma Presenting With A Fracture Due to Electrical Injury A case report

10. Ulusal acil tıp kongresi 1st intercontinental emergency medicine congres 2014 May 15-19 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Mesenteric Hematoma due to motor vehicle accident

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Bilateral anterior shoulder dislocation associated with seizure

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 10. Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Foreign body aspiration in a child

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

What does ultrasonography during resuscitation give us

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Peptic ulcus perforation in the setting of inferior myocardial infarction

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 10. Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Diffuse alveolar hemorrhage due to warfarin overdose

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 May 2014

Renal artery embolism in the differential diagnosis of abdominal pain

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Epilepsia partialis continua following ischemic stroke

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

A case of recurrent aortic occlusion

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Emergency physcian performed bedside compression ultrasonography for deep vein thrombosis

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 10. Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Hypoxia induced hepatic failure

1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Pulmoner Tromboemboli

10. ulusal Acil Tıp Kongresi 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, Turkey, 15 - 18 May 2014

Prognostıc effect of soluble cd40 ligand in traumatıc lung contusion

10. Ulusal Acil Tıp Kongresi 1st Intercontinental Emergency Medicine Congres 2014 May 15-19 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014

Havayolu Yönetimi

42. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Erzurum, Turkey, 5 - 06 April 2014

Acil Servis Çalışanlarının Hasta Haklarına Bakışı Rize İli Uygulaması

1. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2009

Acil Serviste Düz Grafilerin Değerlendirilmesi

ATUDER 14. Acil Tıp Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 March 2014

Retrospective analysis of patients who admitted to the emergency service with orthopedic injuries

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress 2013 November 06-08 İstanbul Turkey, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

An assessment of the use of Near Infrared Spectrophotometry Cerebral Oximetry in predicting return of spontaneous circulation in out of hospital cardiac arrest

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress 2013 November 06-08 İstanbul Turkey, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

Coexistence of subdural hemorrhage and ischemic stroke

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

A case of atrial fibrillation with left atrial thrombus

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

Renal laceration in a child detected by FAST

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

Recurrent Anaphylaxis Due to Bee Sting

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress 2013 November 06-08 İstanbul Turkey, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

Topical lidocaine induced seizure in a child

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

A fatal case of adult tetanus

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

Spontaneous Pneumomediastinum

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

Nadir bir akut batın nedeni Spontan mesane ruptürü

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Eskişehir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Noninvaziv Hemoglobin Ölçümü ve Perfüzyon İndeks Ölçümü

TATKON 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Turkey, 2 - 06 October 2013

Dev mezenterik kist

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Eskişehir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Nadir Bir Akut Batın Nedeni Spontan Mesane Rüptürü

TATKON 2013 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Eskişehir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Renal arter embolisi

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Eskişehir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Posttravmatik iskemik inme olgusu

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Eskişehir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Posttravmatik İskemik İnme Olgusu

TATKON 2013 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Eskişehir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Bebeklere neden bal yedirilmez

9. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2013

Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni Kounis Sendromu

3. Multidisipliner Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2013

Ateşin Nadir Bir Nedeni Psoas Apsesi

3. Multidisipliner Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2013

Varangeller Ne Kadar Güvenlidir

3. Multidisipliner Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2013

Saldırgan Hastaya Yaklaşım

3. Ulusal Multidisipliner Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 20 - 23 April 2013

Application of Cavalieri Principle in PatientsWith Chronic Subdural Hematoma Using CTScanning Images

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

Travmatik Sringomyeli

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Turkey, 13 - 16 October 2011

Zehirlenen Hastaya Yaklaşım

Türkiye Acil Tıp Derneği Acil Tıp Asistan Oryantasyon Programı, Turkey, 7 - 09 December 2012

APLS Çocuk Hastada Travma

The Pediatric Emergency Medicine Course 13-14 Ekim Rize, Türkiye, Turkey, 13 - 14 October 2012

Rhabdomyolysis in Fibrate

7th European Congress on Emergency Medicine EuSEM 2012 October 3-6 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2012

Is Increased Mean Platelet Volume A Rısk Factor In Patıents Wıth Acute Pulmonary Embolism

7th European Congress on Emergency Medicine EuSEM 2012 October 3-6 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2012

Millard Gubler Syndrome

7th European Congress on Emergency Medicine EuSEM 2012 October 3-6 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2012

Kounis Syndrome Due To Use Of Antibiotics

7th European Congress on Emergency Medicine EuSEM 2012 October 3-6 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 3 - 05 October 2012

Fibrate İnduced Rhabdomyolysis

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

The level of information of teachers on basic life support for the children and pediatric emergency

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

Morbit obez ilaçlar dozlar ve görüntüleme

Third EurAsian Congress on Emergency Medicine, 19 - 22 September 2012

I Have A Nause Doc

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

Anaplastic Thyroid Carsinoma Presenting With Upper Gastrointestinal Bleeding A Case Report

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

A rare eye injury Blow out Fracture

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

Both to gether

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

Oral intake of copper sulphate

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

Evalutation of Geriatric Ptients Admitted to Internal Medicine Ward After Applying To The Emergency Department With Inadeqate Oral Intake

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

All In One

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

Fluoxetine dosen t always give happiness

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

Universiade 2011 Hastane Başvurularının Analizi

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

Is Increased Mean Platelet Volume A Risk Factor in Patients With Acute Deep Vein Thrombosis

3rd Eurasian Congress on Emergency Medicine 8th Turkish Emergency Medicine Congress 2012 September 19-22 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

Kronik subdural hematom üzerinde gelişen akut sundural hematom

Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu 2012 Nisan 13-15 Bakü Azerbaycan, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 April 2012

Acil yoğun bakım ünitesinde skorlama sitemi

Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu 2012 Nisan 13-15 Bakü Azerbaycan, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 April 2012

Üniversite hastanemizde Aort Diseksiyonu tecrübelerimiz

Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu 2012 Nisan 13-15 Bakü Azerbaycan, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 April 2012

Sülük tedavisine bağlı varis kanaması

Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu 2012 Nisan 13-15 Bakü Azerbaycan, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 April 2012

Acil serviste nadir bir karın ağrısı sebebi İntestinal Tüberküloz

Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu 2012 Nisan 13-15 Bakü Azerbaycan, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 April 2012 Sustainable Development

Posterior Omuz Çıkığı

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

Bir Çocuk Göğüsüm Ağrıyor Derse Perikardit

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

Akut Koroner Sendromlarda Yeni Biyokimyasal Parametreler

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

Acil Servisler ve İlaç Uygulama Güvenliği

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

Laboratuvar Her Şey Değildir

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

Başdönmesinin Nadir Bir Nedeni Elektrik Çarpması

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni Deli Bal zehirlenmesi

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

Bir Kamyon Şöforünün Hikayesi

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

P Dalgası Ters dönmüş Tanınız Nedir

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

Hiçbir Şey Nadir Değildir Akromyoklavikuler Eklem Çıkığı

VII. Türkiye Acil Tıp Kongresi TATKON 2011, Trabzon, Turkey, 13 - 16 October 2011

Ben bu cilt bulgusunu tanımıyorum

12. Acil Tıp Kış Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 March 2011

Akut Myokard Enfaktüsü

Doğu Karadeniz Acil Tıp Günleri II, Turkey, 27 February 2010

10 Yaşındaki Bir Çocukda Omuz Çıkığı Olgu Sunumu

ATUDER V. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2009

Medial subtalar Çıkık Olgu Sunumu

ATUDER V. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2009

Nekrotizan Fasit Olgu Sunumu

ATUDER V. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2009

Ektopik Gebelik

V. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Acil Tıp Uzmanları Derneği, Turkey, 19 - 22 April 2009

Distal ve Proximal Radioulnar Eklem Dislokasyonu Olgusu

1 st Eurasian Congres on Emergency Medicine in Conjuction With The 4 th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2008

Bilateral Striopallidodentat Kalsinosis Fahr Hastalığı Olgu Sunumu

1 st Eurasian Congres on Emergency Medicine in Conjuction With The 4 th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2008

Books & Book Chapters

Aspirin ve Nonsteroidal Ajanlar

in: ROSEN Acil Tıp Kavramlar ve Klinik Uygulama, Doğaç Niyazi OZUCELİK (Baş Çev Ed), Editor, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.1858-1863, 2019

Nörolojik Aciller - Nörolojik Muayene

in: Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı, Cander B, Çakır G. Z, Gül M, Serinken M, Oğuztürk H, Altıntop L., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.1657-1672, 2016

İskelet Kas Aciller - Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu

in: Acil Tıp temel Başvuru Kitabı, Cander B, Çakır G. Z, Gül M, Serinken M, Oğuztürk H, Altıntop L., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.2347-2358, 2016

Pulmoner Emboli

in: Acilde Kardiyoloji, Satar S., Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.215-246, 2016

Pulmoner Emboli

in: Acilde Kardiyoloji, Salim Satar, Editor, Nobel Tıp Kitapları, Adana, pp.215-248, 2016

Nörolojik Aciller, Nörolojik Muayene

in: Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı, Prof. Dr. Başar Cander, Prof. Dr. Şahin Aslan, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1657-1672, 2016

İskelet Kas Acilleri, Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları

in: Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı, Prof. Dr. Başer Cander, Prof. Dr. Zeynep G. Çakır, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.2347-2358, 2016

Bölüm 154 Gıda ve Su Kaynaklı Hastalıklar, Bölüm 155 Zoonotik Enfeksiyonlar

in: Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Çalışma Kılavuzu, Prof. Dr. Yıldıray Çete, Prof. Dr. Arzu Denizbaşı, Doç. Dr. Arif Alper Çevik, Doç. Dr. Cem Oktay, Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Atilla, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1062-1079, 2013

Metrics

Publication

301

Citation (WoS)

99

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

155

H-Index (Scopus)

8

Project

3

Thesis Advisory

5

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals