Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Barışta ve Savaşta Bir Bilim Adamı: Nikolay Yakovleviç Marr ve Anadolu’da Bilimsel Faaliyetleri (1904-1916)

II. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 6 - 07 June 2024, pp.1-11

Историк между документом и местной памятью: Pоссийская оккупация Восточного Причерноморья в устной истории

“TÜRK VE RUS TARİHÇİLERİN GÖZÜNDEN I. DÜNYA SAVAŞI’NDA DOĞU KARADENİZ KIYILARINDA MÜCADELE” “БОРЬБА ЗА ВОСТОЧНУЮ АНАТОЛИЮ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД ИЗ ТУРЦИИ И РОССИИ”, Trabzon, Turkey, 5 - 06 June 2024, pp.1-9

Güney Kafkasya’da Osmanlı Konsolosluk Ağı

Uluslararası I. Türk-Gürcü Genç Tarihçiler Sempozyumu, Gori, Georgia, 27 April 2023

"Rusya’nın Kafkasya Politikasına Bir Bakış: 1913 Yılı Petersburg 'Rus Rivierası' Fuarı"

3rd International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Samsun, Turkey, 23 March 2023, pp.985-983

Rus İşgali Altında Rize

Doğu Karadeniz'de Rus İşgali ve Harşıt Savunması, Giresun, Turkey, 2 - 03 November 2022, pp.1-18

During the World War I., A Red Cross Ship Sunk in the Black Sea: Portugal

Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.8

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Batum ve Acara'daki Müslümanların Toplumsal Hayatı Üzerine Araştırmacıların İzlenimleri

Gürcistan’da İslamiyet’in Dünü, Bugünü, Yarını” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2017, pp.315-324

Books & Book Chapters

Ali Rıza Efendi (Acara) (1879-1969)

in: Atatürk Ansiklopedisi, zehra Aslan,Yasemin Doğaner, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.1-5, 2023

Edip Bey (Mehmed Edip DİNÇ) (1885-1963)

in: Atatürk Ansiklopedisi, Yasemin Doğaner, Editör, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, ss.1-5, 2021, Yasemin Doğaner,Zehra Aslan, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.1-2, 2023

19. Yüzyıldan Cumhuriyet'e Rize

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2021

19. Yüzyıldan Cumhuriyet'e Rize

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2021 Creative Commons License

Gürcistan Parlamento Milli Kütüphanesi ve Milli El Yazmaları Merkezi

in: Kitap ve Kütüphane, Alpaslan Demir,Tuba Tombuloğlu,Sezai Balcı, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.203-214, 2021 Creative Commons License

Osman Nizamî (Doğancı) Paşa (1856-1939)

in: Atatürk Ansiklopedisi, Yasemin Doğaner,Zehra Aslan, Editor, Atatürk araştırma merkezi, Ankara, pp.1-5, 2021 Creative Commons License

Akdes Nimet Kurat (1903-1971)

in: Atatürk Ansiklopedisi, Yasemin Doğaner, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.1-5, 2021 Creative Commons License

Dünyada ve Türkiye'de Göçün Tarihsel Gelişimi, Günümüzde Türkiye’ye Yönelik Göç Hareketleri

in: GÖÇ, Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet, Tahir Emre Gencer,Bekir Güzel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.75-101, 2021 Sustainable Development

19. Yüzyılda Rize'de Toplumsal ve Kültürel Hayat

in: 19. Yüzyıldan Cumhuriyet'e Rize, Ed. Doç Dr. Abdullah Bay; Dr. Öğr. Üyesi Resul TURAN, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.174-197, 2021

Kılıçzâde Hakkı (1872-1960)

in: Atatürk Ansiklopedisi, Yasemin Doğaner, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara, pp.1-5, 2021 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

29

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals