Asst. Prof. ŞABAN ERGENE


Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Surgery Medicine Sciences, Cardiovascular System Surgery

Metrics

Publication

92

Citation (WoS)

39

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

48

H-Index (Scopus)

4

Project

3

Intellectual Property

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2012

2012 - 2012

Expertise In Medicine

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi, Turkey

2005 - 2012

2005 - 2012

Expertise In Medicine

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp, Turkey

1996 - 2002

1996 - 2002

Undergraduate

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

2011

2011

Expertise In Medicine

Clotrimazole attenuates systemic inflamatory response and lung injury in an experimental model of ruptured abdominal aortic aneurysm

Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Surgery Medicine Sciences

Cardiovascular System Surgery

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Brakio-Bazilik Arterio-Venöz Fistül ve Üst Ekstremite Arterio-Venöz Greft Uygulamalarımızın Klinik Takip Sonuçları

ERGENE Ş., HEMŞİNLİ D., KARAKİŞİ S. O.

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, pp.10-11 Creative Commons License

2019

2019

Brakiobazilik arteriovenöz fistül ve üst ekstremite arteriovenöz greft uygulamalarımızın klnik takip sonuçları

ERGENE Ş., HEMŞİNLİ D., KARAKİŞİ S. O.

19.Ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi 10. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, pp.10-11 Creative Commons License

2019

2019

Brakiobazilik arteriovenöz fistül ve üst ekstremite arteriovenöz greft uygulamalarımızın klnik takip sonuçları

ERGENE Ş., HEMŞİNLİ D., KARAKİŞİ S. O.

19.Ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi 10. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, pp.10-11

2019

2019

Kardiyak cerrahi uyguladığımız hastalarda hemostaz ve postoperatif kan transfüzyonu ile ilişkili uygulamalarımız.

KARAKİŞİ S. O., HEMŞİNLİ D., ERGENE Ş.

6.Rize Tematik Anestesi Sempozyumu- Perioperatif Sıvı Yönetimi, Turkey, 7 - 08 September 2019, pp.9-14 Creative Commons License

2019

2019

Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı Uyguladığımız Hastaların Yoğun Bakım Takip Sonuçları

HEMŞİNLİ D., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş.

ProCon Trabzon2 Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrıda Tartışmalı Konular, Rize, Turkey, 22 June 2019, pp.75-78

2019

2019

Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı Uyguladığımız Hastaların Yoğun Bakım Takip Sonuçları

HEMŞİNLİ D., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş.

ProCon Trabzon2 Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrıda Tartışmalı Konular, Rize, Turkey, 22 June 2019, pp.75-78 Creative Commons License

2019

2019

Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı Uyguladığımız Hastaların Yoğun Bakım Takip Sonuçları

HEMŞİNLİ D., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş.

ProCon Trabzon2 Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrıda Tartışmalı Konular, Rize, Turkey, 22 June 2019, pp.75-78 Creative Commons License

2017

2017

Apixaban kullanan hastada spontan olarak gelişen intramural hematom ve asendan aort diseksiyonu.

KARAKİŞİ S. O., ERGENE S., HEMŞİNLİ D., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., YEL İ., et al.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, pp.27

2017

2017

Apixaban kullanan hastada spontan olarak gelişen intramural hematom ve asendan aort diseksiyonu

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., HEMŞİNLİ D., Karamustafa H., İLHAN G., YEL İ.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, pp.27

2017

2017

Hemodiyaliz greftinde gelişen psödoanevrizmanın cerrahi tedavisi.

ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., HEMŞİNLİ D., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., YEL İ.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, pp.71

2017

2017

Hemodiyaliz greftinde gelişen psödoanevrizmanın cerrahi tedavisi.

ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., HEMŞİNLİ D., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., YEL İ.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, pp.71

2017

2017

Apixaban kullanan hastada spontan olarak gelişen intramural hematom ve asendan aort diseksiyonu

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., HEMŞİNLİ D., Karamustafa H., İLHAN G., YEL İ.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, pp.27

2017

2017

Apixaban kullanan hastada spontan olarak gelişen intramural hematom ve asenden aort diseksiyonu

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., HEMŞİNLİ D., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., YEL İ., et al.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, pp.27

2017

2017

Apixaban kullanan hastada spontan olarak gelişen intramural hematom ve asendan aort diseksiyonu.

KARAKİŞİ S. O., ERGENE S., HEMŞİNLİ D., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., YEL İ., et al.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, pp.27

2017

2017

Apixaban kullanan hastada spontan olarak gelişen intramural hematom ve asenden aort diseksiyonu

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., HEMŞİNLİ D., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., YEL İ., et al.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, pp.27

2017

2017

Apixaban kullanan hastada spontan olarak gelişen intramural hematom ve asenden aort diseksiyonu

Karakişi S. O., Ergene Ş., HEMŞİNLİ D., Küçüker Ş. A., Karamustafa H., İlhan G., et al.

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.4, pp.27

2017

2017

Hemodiyaliz greftinde gelişen psödoanevrizmanın cerrahi tedavisi.

ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., HEMŞİNLİ D., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., YEL İ.

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 12 November 2017, pp.71

2017

2017

Hemodiyaliz greftinde gelişen psödoanevrizmanın cerrahi tedavisi

Ergene Ş., Karakişi S. O., HEMŞİNLİ D., Karamustafa H., İlhan G., Yel İ.

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.4, pp.71

2016

2016

Dikişsiz aort kapakların stentli biyoprotez ve mekanik kapaklar ile karşılaştırılması ve erken dönem sonuçları

İLHAN G., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., YEL İ., DUMAN H., KURT Ö., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.44

2016

2016

Dikişsiz aort kapakların stentli biyoprotez ve mekanik kapaklar ile karşılaştırılması ve erken dönem sonuçları

İLHAN G., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., YEL İ., DUMAN H., KURT Ö., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.44

2016

2016

Dikişsiz aort kapakların stentli biyoprotez ve mekanik kapaklar ile karşılaştırılması ve erken dönem sonuçları

İLHAN G., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., YEL İ., DUMAN H., KURT Ö., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.44

2016

2016

Aort anevrizma ve diseksiyonlarında endovasküler uygulamalarımız

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., İLHAN G., ERDİVANLI B., KARAMUSTAFA H., KURT Ö., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.18 Creative Commons License

2016

2016

Aort anevrizma ve diseksiyonlarında endovasküler uygulamalarımız

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., İLHAN G., ERDİVANLI B., KARAMUSTAFA H., KURT Ö., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.18

2016

2016

Aort anevrizma ve diseksiyonlarında endovasküler uygulamalarımız

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., İLHAN G., ERDİVANLI B., KARAMUSTAFA H., KURT Ö., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.18

2016

2016

Dikişsiz aort kapakların stentli biyoprotez ve mekanik kapaklar ile karşılaştırılması ve erken dönem sonuçları

İLHAN G., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., YEL İ., DUMAN H., KURT Ö., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.44

2015

2015

Greft migrasyonunun endovasküler tedavisi. Olgu sunumu

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., ERDİVANLI B., TUFEKCI N., et al.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.47, no.2

2015

2015

The Role of Extra-Anatomic Bypass in the Surgical Treatment of Acute Abdominal Aortic Occlusion

İLHAN G., BOZOK Ş., ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., TUFEKCI N., KAZDAL H., et al.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, no.2

2015

2015

Olgu sunumu: Derin ven trombozuna neden olan dev ovaryan kitle

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., TUFEKCI N., BOZOK Ş., et al.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, no.2

2015

2015

Olgu Sunumu Derin Ven Trombozuna Neden Olan Dev Ovaryen Kitle

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., HAKAN K., İLHAN G., NEBİYE T., BOZOK Ş., et al.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, pp.110

2015

2015

Elektif koroner arter baypas cerrahisinde akut normovolemik hemodilüsyonun baypas sonrası fibrinojendeki düşüşe etkisi

ERDİVANLI B., ŞEN A., KOYUNCU T., ERGENE Ş., ÖZDEMİR A., TUĞCUGİL E.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.49

2014

2014

Ateşli silah yaralanmasına bağlı gelişen internal karotid arter ve internal juguler ven yaralanması

TERZİ S., KARAMUSTAFA H., ÖZDEMİR D., ERGENE Ş., BOZOK Ş., DURSUN E.

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

2014

2014

Endovascular treatment of descending aorta injury caused by thoracal vetebrae surgery

BOZOK Ş., KARAKİŞİ S. O., TUFEKCI N., KARAMUSTAFA H., ERGENE Ş., İLHAN G., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.350

2014

2014

Cardiovascular involvement in Williams Syndrom

BOZOK Ş., TUFEKCI N., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., ALTAŞ Ö., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.550

2014

2014

The role of extra anatomic bypass in the surgical treatment of acute abdominal aortic occlusion

İLHAN G., BOZOK Ş., ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., TUFEKCI N., KAZDAL H., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.346

2014

2014

Redo evar surgical repair in ruptured abdominal aortic aneurysm case report

BOZOK Ş., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., ALTAŞ Ö., TUFEKCI N., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.365

2014

2014

Endovascular treatment of blue toe syndrom

KARAKİŞİ S. O., TUFEKCI N., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., BOZOK Ş., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.351

2014

2014

Aortic arch artery embolism diagnosed after the invasioncase of hydatid cyst

BOZOK Ş., TUFEKCI N., KARAKİŞİ S. O., KARAMUSTAFA H., ERGENE Ş., YILMAZ Y., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.352

2014

2014

Indication of intracoronary shunt during off pump coronary bypass grafting surgery

TUFEKCI N., BOZOK Ş., ALTAŞ Ö., KARAMUSTAFA H., ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.440

2014

2014

Ultrasound guided thrombolithic teatment in postpartum patients with acute deep venous thrombosis

KARAKİŞİ S. O., TUFEKCI N., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., ALTAŞ Ö., İLHAN G., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.886

2014

2014

Alternative way in peripheal vascular diseases: Extraanatomic bypass interventions and our results

ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., KARAMUSTAFA H., TUFEKCI N., İLHAN G., ALTAŞ Ö., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.897

2014

2014

Efficiency of femorofemoral crossover bypass

ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., ALTAŞ Ö., KARAMUSTAFA H., TUFEKCI N., İLHAN G., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.597

2013

2013

Bilateral pseudoaneurysm secondary to intraarterial tianentine abuse

İLHAN G., ERGENE Ş., DURAKOĞLUGİL T., KARAMUSTAFA H., KARAKİŞİ S. O., BOZOK Ş.

14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.44

2012

2012

Stablon (tianeptin) bagımlılıgında kültürel etkilesimin rolü ve farklı uygulama yöntemleri

ŞEN A., İLHAN G., TOMAK Y., ERDİVANLI B., Ersöz T., ERGENE Ş.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012

Books & Book Chapters

2022

2022

Radyoterapinin Kardiyak Komplikasyonları ve Kalp Damar Cerrahisi Açısından Zorlukları

SARIYILDIZ H., HEMŞİNLİ D., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş.

in: Radyasyon Maruziyeti, Rakıcı Sema Yılmaz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.967-980, 2022

2022

2022

Radyoterapinin Vasküler Komplikasyonları ve Alınacak Önlemler

HEMŞİNLİ D., SARIYILDIZ H., ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O.

in: Radyasyon Maruziyeti, Rakıcı Sema Yılmaz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.381-399, 2022

Patent

2022

2022

Vasküler ve üriner sistemlerde oluşan kalsifiye yapıların kriyoterapi ile fragmente edilmesi için çok katmanlı gaz taşıyıcı sistem.

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2020 08455 , Standard RegistrationCitations

Total Citations (WOS): 39

h-index (WOS): 3