Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Etkisi: Türkiye Düzey-1 Bölgeleri Örneği

XVIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Ohrid, Macedonia, 26 - 27 November 2022, pp.701 Creative Commons License

Demokrasinin ve Politik İstikrarın Ekonomik Büyümeye Etkisi: BRICS-T Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar

USBILIM 5th International Conference on Education, Economy, Management and Social Sciences, Budapest, Hungary, 22 September 2022 Creative Commons License

Militarizm ve Küreselleşme: MENA Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma

V. International Balkan and Near Eastern Social Science Congress Series, Kırklareli, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.497-508 Creative Commons License

Symmetric and Asymmetric Relationship Between Military Expenditures and Economic Growth in NATO-27: A Panel Bootstrap Granger Causality Approach

4th RSEP Multidisciplinary International Conferences on Social Issues and Economic Studies, Prague, Czech Republic, 29 - 30 June 2017, pp.57 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi

2. ULUSLARARASI OSMANELİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.691-703 Creative Commons License Sustainable Development

Ekonomik Büyüme Sürecine Yatırım Harcamalarının Etkisi Türkiye Örneği 1968 2005

İkinci Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.89-103 Creative Commons License Sustainable Development

Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Uzun Dönem Analizi Türkiye Örneği 1976 2005

İkinci Uuslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı, Giresun, Turkey, 28 - 29 June 2007, pp.79-88 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

The Impact of Financial Development on Economic Complexity in Turkey

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business – Volume V, Özer Özçelik, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.63-76, 2022

Economic Complexity and the Ecological Footprint: Testing the EKC Hypothesis in Countries with the Highest Economic Complexity

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies- Volume V, Akıncı Adil, Editor, Peter Lang Publishing, Berlin, pp.13-26, 2022

Are Corruption and the Shadow Economy Complementary in Low Income Countries?

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume IV , Özer Özçelik,Adil Akıncı, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.141-157, 2021 Creative Commons License

Does the Shadow Economy Increase Environmental Pollution in Turkey?

in: Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies- Volume IV, Adil Akıncı, Editor, Peter Lang Publishing, Berlin, pp.103-116, 2021 Creative Commons License

Remittances and Economic Growth: A Causality Analysis for Turkey

in: Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume III, Özer ÖZÇELİK, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.97-106, 2020 Creative Commons License

The Relationship between Education and Democracy in Turkey

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, "Rasim Y.","Günther L.", Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.209-221, 2017 Creative Commons License

Metrics

Publication

27

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

3

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals