Araştırma Alanları

 • Tarımsal Bilimler

 • Su Ürünleri

 • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

 • Oşinografi

 • Biyolojik Oşinografi (Deniz Biyolojisi

 • Hidrobiyoloji

 • Deniz Biyolojisi

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyokimya

 • Mikrobiyal Biyokimya

 • Biyoinformatik

 • Biyoçeşitlilik

 • Biyoteknoloji

 • Mikrobiyal Biyoteknoloji

 • Çevre Biyolojisi

 • Çevre Kirliliği

 • Ekoloji

 • Mikrobiyal Çeşitlilik

 • Biyolojik Oşinografi

 • Mikrobiyoloji

 • Bakteriyoloji

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji