Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Deniz Ekosisteminde Bakteriyel Roller Türkiye Denizleri Bakterileri Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.280-293, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Levels of Bio-Indicator Bacteria in the Fresh Water Resources of Eastern Anatolia Region of Turkey

Environmental Pollution and Protection, cilt.2, sa.3, ss.117-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Levels of bio indicator bacteria transported to the Black Sea by the Riva Stream Istanbul Turkey

International Journal of Marine Science and Ocean Technology, cilt.3, sa.4, ss.45-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deniz Canlıları Sergisi

Türkiyat Mecmuası, cilt.21, sa.2, ss.452-455, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Occurrence of Caulobacteraceae Members in the Different Marine Regions of Turkey

2nd International Symposium on Biodiversity Research, Rize, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2020

Güneydoğu Karadeniz’de Yüzen Makro Deniz Çöplerinin Miktari Ve Kompozisyonu

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019, cilt.-

Rekreasyon Amaçlı Kullanım ve Bakteriyolojik Riskler Caddebostan, İstanbul Kıyısal Alanı Örneği

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2019, ss.102

Nanoencapsulation: A Key Technology for Food Safety of Aquatic Food Products

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Distribution of Aeromonas Species in the Aegean Sea (Güllük Bay)-Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.224

Potential Usage of Marine-Based Bacteria for Seafood Preservation

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Occurrence and Distribution of Bacillus species in Turkih Marine Areas

12 th International Congress on Microbial Interaction and Applicationsof Beneficial Microbes, Munich, Almanya, 17 - 18 Temmuz 2017

Marmara ve Ege Denizi Sünger Örneklerinde Bakteri Çeşitliliği ve Antibakteriyel Kapasite

Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2016, ss.21-32

Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Çeşitliliği

Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2016, ss.41-51

Marmara Denizi’nde Bakteriyolojik Kirlilik ve Yansımaları

II. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2015, ss.62-67

Black Sea Microbiology And Results From Nautilus Sampling Then Microbial Diversity Of Metagenomic Samples Of Sediments At Oxic Anoxic And Suboxic Zones

A Symposium on the E/V Nautilus and STS Bodrum Expeditions to Turkey, Archaeological Oceanography in The Mediterranean and Black Sea, Muğla, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2014, ss.6-7

Güllük Körfezi’nde (Ege Denizi) Bakteriyolojik Kirlilik ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyinin Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.287-288

Güllük Körfezi’nde (Ege Denizi) Sediment ve Deniz Suyunda Heterotrofik Aerobik Bakteri ve Toplam Organik Karbon Düzeyi

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.273-274

Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında İndikatör Bakteri ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyi

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.283-284

Marmara Denizi’nden Toplanan Süngerlerin Anti Bakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.429-430

Güllük Körfezi’nde Bakteriyolojik Çeşitlilik

Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, Türkiye, 10 Mayıs 2013, ss.3-6

Güllük Körfezi Yüzey Sedimentlerinde Metal Birikimi

Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, Türkiye, 10 Mayıs 2013, ss.25-29

Güllük Körfezi’nin (Ege Denizi) Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Çeşitliliği, Kompozisyonu ve Bolluğunun Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2012, Eskişehir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2012, ss.188-189

Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında Biyo-İndikatör Bakterilerin Çevresel Parametrelerle İlişkilerinin Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2012, Eskişehir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2012, ss.135-136

Marmara Denizi’ne Giriş Çıkış Yapan Gemilerin Balast Sularında Patojen Bakteri Düzeyleri

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2012, Eskişehir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2012, ss.133-134

The Fishery Potential And Sustainable Aquaculture In Portugal

3 rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2012, ss.83-86

Portekiz’de Su Ürünleri Üretim Potansiyeli ve Akuakültür Sektörünün Durumu

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2011, Samsun, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2011, ss.119

Kitap & Kitap Bölümleri

Marmara Denizinin Mevcut Kirlilik Kaynakları Ve Yansımalar

Derdimiz Değerimiz Denizimiz Marmara, Ahmet Cihat Kahraman, Editör, T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul, ss.63-74, 2013

Bilirkişi Raporları