Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deniz Bakterilerinin Biyoteknolojide Kullanım Alanları ve Potansiyel Önemleri

21. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 15 - 16 November 2021, pp.26

Bacterial Pandemic Risk in Marine Environments of Turkey- Cholera Example

4th Internatıonal Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2021, pp.160 Sustainable Development

Super-Bacteria and Their Potential Dangers in the Marine Environments

1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences (ICAENS 2021), Konya, Turkey, 1 - 03 November 2021, pp.354

The Occurrence of Caulobacteraceae Members in the Different Marine Regions of Turkey

2nd International Symposium on Biodiversity Research, Rize, Turkey, 18 - 20 November 2020

Güneydoğu Karadeniz’de Yüzen Makro Deniz Çöplerinin Miktari Ve Kompozisyonu

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, vol.-

Rekreasyon Amaçlı Kullanım ve Bakteriyolojik Riskler Caddebostan, İstanbul Kıyısal Alanı Örneği

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.102

Nanoencapsulation: A Key Technology for Food Safety of Aquatic Food Products

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018

Potential Usage of Marine-Based Bacteria for Seafood Preservation

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018

Occurrence and Distribution of Bacillus species in Turkih Marine Areas

12 th International Congress on Microbial Interaction and Applicationsof Beneficial Microbes, Munich, Germany, 17 - 18 July 2017

Marmara ve Ege Denizi Sünger Örneklerinde Bakteri Çeşitliliği ve Antibakteriyel Kapasite

Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İstanbul, Turkey, 20 October 2016, pp.21-32

Türkiye Denizlerinden İzole Edilen Bakterilerin Çeşitliliği

Türkiye Denizleri Bakterilerinin Biyoteknolojik Kullanımı, İstanbul, Turkey, 20 October 2016, pp.41-51

Marmara Denizi’nde Bakteriyolojik Kirlilik ve Yansımaları

II. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2015, pp.62-67

Black Sea Microbiology And Results From Nautilus Sampling Then Microbial Diversity Of Metagenomic Samples Of Sediments At Oxic Anoxic And Suboxic Zones

A Symposium on the E/V Nautilus and STS Bodrum Expeditions to Turkey, Archaeological Oceanography in The Mediterranean and Black Sea, Muğla, Turkey, 19 - 20 October 2014, pp.6-7

Marmara Denizi’nden Toplanan Süngerlerin Anti Bakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.429-430

Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında İndikatör Bakteri ve Metabolik Olarak Aktif Bakteri Düzeyi

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.283-284

Marmara Denizi’ne Giriş Çıkış Yapan Gemilerin Balast Sularında Patojen Bakteri Düzeyleri

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2012, Eskişehir, Turkey, 21 - 24 November 2012, pp.133-134

Güllük Körfezi (Ege Denizi) Kıyısal Alanında Biyo-İndikatör Bakterilerin Çevresel Parametrelerle İlişkilerinin Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2012, Eskişehir, Turkey, 21 - 24 November 2012, pp.135-136

Güllük Körfezi’nin (Ege Denizi) Kültür Edilebilir Heterotrofik Bakteri Çeşitliliği, Kompozisyonu ve Bolluğunun Araştırılması

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2012, Eskişehir, Turkey, 21 - 24 November 2012, pp.188-189

The Fishery Potential And Sustainable Aquaculture In Portugal

3 rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 June 2012, pp.83-86 Sustainable Development

Portekiz’de Su Ürünleri Üretim Potansiyeli ve Akuakültür Sektörünün Durumu

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu (FABA) 2011, Samsun, Turkey, 7 - 09 September 2011, pp.119

Books & Book Chapters

The Effect Of Global Climate Change On The Distributıon Of Bacterial Antibiotic Resistance in The Turkish Seas

in: Climate Changes And Natural Resources-Turkey Perspectives, Çardak Mine, Pınar Yıldırım, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.91-106, 2021 Sustainable Development

Impact Of Climate Change On The Distribution Of Bacteria In The Turkish Seas

in: Climate Changes And Natural Resources-Turkey Perspectives, Çardak Mine, Yıldırım Pınar, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.195-213, 2021 Sustainable Development

Marmara Denizinin Mevcut Kirlilik Kaynakları Ve Yansımalar

in: Derdimiz Değerimiz Denizimiz Marmara, Ahmet Cihat Kahraman, Editor, T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, İstanbul, pp.63-74, 2013

Metrics

Publication

67

Citation (WoS)

88

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

92

H-Index (Scopus)

3

Project

9
UN Sustainable Development Goals