Assoc. Prof. SEDAT OZAN KARAKİŞİ


Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Surgery Medicine Sciences, Cardiovascular System Surgery


Names in Publications: Karakisi Ozan

Metrics

Publication

69

Citation (WoS)

52

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

69

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - Continues

2013 - Continues

Expertise In Medicine

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

2011 - 2013

2011 - 2013

Expertise In Medicine

Kalp Damar Cerrahi Kliniği, (Mecburi Hizmet), Turkey

2004 - 2011

2004 - 2011

Expertise In Medicine

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turkey

1997 - 2003

1997 - 2003

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

2010

2010

Expertise In Medicine

Fosforilkolin Kaplı ve Kaplamasız Oksijenatörlerin Flowsitometrik ve Elektron Mikroskopik Olarak İncelenmesi

Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi , Kalp Ve Damar Cerrahisi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Surgery Medicine Sciences

Cardiovascular System Surgery

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

2013 - 2022

2013 - 2022

Assistant Professor

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

.

Other Public Institution, Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Klinik İdari Sorumlu Hekim

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Brakiobazilik arteriovenöz fistül ve üst ekstremite arteriovenöz greft uygulamalarımızın klnik takip sonuçları

ERGENE Ş., HEMŞİNLİ D., KARAKİŞİ S. O.

19.Ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi 10. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019, pp.10-11 Creative Commons License

2019

2019

Kardiyak cerrahi uyguladığımız hastalarda hemostaz ve postoperatif kan transfüzyonu ile ilişkili uygulamalarımız.

KARAKİŞİ S. O., HEMŞİNLİ D., ERGENE Ş.

6.Rize Tematik Anestesi Sempozyumu- Perioperatif Sıvı Yönetimi, Turkey, 7 - 08 September 2019, pp.9-14 Creative Commons License

2019

2019

Dikişsiz Aort Kapak Replasmanı Uyguladığımız Hastaların Yoğun Bakım Takip Sonuçları

HEMŞİNLİ D., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş.

ProCon Trabzon2 Anestezi, Yoğun Bakım ve Ağrıda Tartışmalı Konular, Rize, Turkey, 22 June 2019, pp.75-78 Creative Commons License

2018

2018

Metabolik sendromu olan hastalarda koroner baypas cerrahisi komplikasyonlarının öngörülmesinde nötrofil lenfosit oranının rolü

KARAKİŞİ S. O.

Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği 15. ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.69-70 Creative Commons License

2018

2018

İzole Koroner Baypas Cerrahisi Uygulanan HastalardaYaşlılığın Solunumsal Klinik Sonuçlara Etkisi

KARAKİŞİ S. O.

5. Rize Tematik Anestezi Sempozyumu, Rize, Turkey, 8 - 09 September 2018, pp.62-64 Creative Commons License

2017

2017

Apixaban kullanan hastada spontan olarak gelişen intramural hematom ve asenden aort diseksiyonu

Karakişi S. O., Ergene Ş., HEMŞİNLİ D., Küçüker Ş. A., Karamustafa H., İlhan G., et al.

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.4, pp.27

2017

2017

Hemodiyaliz greftinde gelişen psödoanevrizmanın cerrahi tedavisi

Ergene Ş., Karakişi S. O., HEMŞİNLİ D., Karamustafa H., İlhan G., Yel İ.

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi ve 9. ulusal fleboloji kongresi, Girne, Turkey, 9 - 12 November 2017, vol.4, pp.71

2016

2016

Aort anevrizma ve diseksiyonlarında endovasküler uygulamalarımız

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., İLHAN G., ERDİVANLI B., KARAMUSTAFA H., KURT Ö., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.18 Creative Commons License

2016

2016

Dikişsiz aort kapakların stentli biyoprotez ve mekanik kapaklar ile karşılaştırılması ve erken dönem sonuçları

İLHAN G., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., YEL İ., DUMAN H., KURT Ö., et al.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, vol.24, no.1, pp.44

2015

2015

The Role of Extra-Anatomic Bypass in the Surgical Treatment of Acute Abdominal Aortic Occlusion

İLHAN G., BOZOK Ş., ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., TUFEKCI N., KAZDAL H., et al.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, no.2

2015

2015

Greft migrasyonunun endovasküler tedavisi. Olgu sunumu

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., ERDİVANLI B., TUFEKCI N., et al.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.47, no.2

2015

2015

Olgu sunumu: Derin ven trombozuna neden olan dev ovaryan kitle

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., TUFEKCI N., BOZOK Ş., et al.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, no.2

2015

2015

Olgu Sunumu Derin Ven Trombozuna Neden Olan Dev Ovaryen Kitle

KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., HAKAN K., İLHAN G., NEBİYE T., BOZOK Ş., et al.

17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2015, vol.24, pp.110

2015

2015

ECMO Treatment for ARDS Complicated with Common Variable Immunodeficiency

KOYUNCU T., ERDİVANLI B., KARAKİŞİ S. O., ŞEN A., BATÇIK Ş.

20th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015, vol.13, pp.129

2015

2015

Elektif koroner arter baypas greftlemede EuroScore sınıflamasının hastanede yatış süresiyle ilişkisi

KOYUNCU T., ERDİVANLI B., KARAKİŞİ S. O., ŞEN A., KAZDAL H.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.8

2014

2014

Aortic arch artery embolism diagnosed after the invasioncase of hydatid cyst

BOZOK Ş., TUFEKCI N., KARAKİŞİ S. O., KARAMUSTAFA H., ERGENE Ş., YILMAZ Y., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.352

2014

2014

The role of extra anatomic bypass in the surgical treatment of acute abdominal aortic occlusion

İLHAN G., BOZOK Ş., ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., TUFEKCI N., KAZDAL H., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.346

2014

2014

Indication of intracoronary shunt during off pump coronary bypass grafting surgery

TUFEKCI N., BOZOK Ş., ALTAŞ Ö., KARAMUSTAFA H., ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.440

2014

2014

Efficiency of femorofemoral crossover bypass

ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., ALTAŞ Ö., KARAMUSTAFA H., TUFEKCI N., İLHAN G., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.597

2014

2014

Ultrasound guided thrombolithic teatment in postpartum patients with acute deep venous thrombosis

KARAKİŞİ S. O., TUFEKCI N., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., ALTAŞ Ö., İLHAN G., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.886

2014

2014

Alternative way in peripheal vascular diseases: Extraanatomic bypass interventions and our results

ERGENE Ş., KARAKİŞİ S. O., KARAMUSTAFA H., TUFEKCI N., İLHAN G., ALTAŞ Ö., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.897

2014

2014

Endovascular treatment of blue toe syndrom

KARAKİŞİ S. O., TUFEKCI N., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., İLHAN G., BOZOK Ş., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.351

2014

2014

Endovascular treatment of descending aorta injury caused by thoracal vetebrae surgery

BOZOK Ş., KARAKİŞİ S. O., TUFEKCI N., KARAMUSTAFA H., ERGENE Ş., İLHAN G., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.350

2014

2014

Cardiovascular involvement in Williams Syndrom

BOZOK Ş., TUFEKCI N., KARAKİŞİ S. O., ERGENE Ş., KARAMUSTAFA H., ALTAŞ Ö., et al.

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery –ASCVTS14, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.550

2013

2013

A case of atrial fibrillation with left atrial thrombus

YAVAŞİ Ö., SUMAN E., KAYAYURT K., BİLİR Ö., KARAKİŞİ S. O., UĞRAŞ E.

1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2013

2013

2013

Bilateral pseudoaneurysm secondary to intraarterial tianentine abuse

İLHAN G., ERGENE Ş., DURAKOĞLUGİL T., KARAMUSTAFA H., KARAKİŞİ S. O., BOZOK Ş.

14th Congress of Asian Society for Vascular Surgery, İstanbul, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.44

Scientific Refereeing

July 2019

July 2019

Turkish Journal of Vascular Surgery

National Scientific Refreed JournalJury Memberships

January-2017

January 2017

Post Graduate

Prof.Dr.Kemal Turhan, Yrd.Doç.Dr.Burçin Kurt,Yrd.Doç.Dr.Sedat Ozan Karakişi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü