Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Crossed Modules, Double Group-Groupoids and Crossed Squares

Filomat, cilt.34, sa.6, ss.1755-1769, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Group-2-groupoids and 2G-crossed modules

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.48, sa.5, ss.1388-1397, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Further remarks on group-2-groupoids

Applied General Topology, sa.22, ss.31-46, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Internal Categories in Crossed Semimodules and Schreier Internal Categories

Mathematical Sciences and Applications E-Notes, cilt.8, sa.2, ss.86-95, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Crossed squares, crossed modules over groupoids and cat^1−2−groupoids

Categories and General Algebraic Structures with Applications, cilt.13, sa.1, ss.125-141, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

CROSSED SEMIMODULES AND CAT(1)-MONOIDS

KOREAN JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.27, sa.2, ss.535-545, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

NORMALITY AND QUOTIENT IN CROSSED MODULES OVER GROUPOIDS AND 2-GROUPOIDS

KOREAN JOURNAL OF MATHEMATICS, cilt.27, sa.1, ss.151-163, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Crossed Semimodules of Categories and Schreier 2-Categories

TBILISI MATHEMATICAL JOURNAL, cilt.11, sa.2, ss.47-57, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Topological Crossed Semimodules And Schreier Internal Categories In The Category Of Topological Monoids

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, ss.915-921, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Topological crossed semimodules and cat1-monoids

IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Fen ve Sağlık (BILMES SH 2019), Ankara, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.37

2-Grupoidlerde Normallik ve Bölüm

14. Ankara Matematik Günleri, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019

Crossed modules of group-groupoids and double group-groupoids

II. International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2018), Van, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2018

Schreier 2-categories with one object

II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Mathematics (BILMES SCI 2018), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018

Schreier Internal 2-Categories in the Category of Monoids

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016

Topological group-2-groupoids and topological 2G-crossed modules

4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2015), ATİNA, Yunanistan, 31 Ağustos - 03 Eylül 2015

Group-2-groupoids and 2G-crossed modules

International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2015), Van, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Matematik 9

Gezegen Yayıncılık, Ankara, 2014