Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Dicle University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji / Botanik, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  2004 Öğretim Programı Çerçevesinde İlköğretimde Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

 • 2001 Postgraduate

  Botan Çayı (Uluçay) Vadisi (Siirt)’nin Florası

  Dicle University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji / Botanik

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English