Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS' MISLEARNINGS OF CLASSIFICATION OF THE PLANT KINGDOM AND THE EFFECT OF PORPHYRIOS TREE ON REMOVING THEM

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.12, sa.2, ss.178-190, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The perceptions of teachers about the change on elementary school science and technology curriculum

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.33, ss.240-252, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DİJİTAL ÖYKÜLERLE DESTEKLENMİŞ SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.1-29, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.55-87, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examination of the Relationship between Views on Teaching Styles and Pedagogical Literacy of Pedagogical Formation Training Students

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.8, sa.2, ss.46-66, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of ethnobotanic activities on learning performance of pre-service teachers about plants’ classification

Cypriot Journal of Educational Sciences, cilt.14, sa.3, ss.384-400, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Determination of Seasonal Variation of Air Pollution in Rize Province by Using a Type of Biomonitor Moss Hypnum

Journal of Technical Sciences, cilt.9, sa.3, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Kesirler Konusundaki Alan ve Pedagojik Alan Bilgileri

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.1-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between Math Teachers’ Instructional Styles and Their Educational Philosophical Backgrounds

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, sa.10, ss.54-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CLASSROOM STUDENT TEACHERS AND ACADEMICIANS AWARENESSES ABOUT OF VARIOUS LEARNING DISABILITIES

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.11, sa.4, ss.243-266, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ve Öğretim Elemanlarının Çeşitli Öğrenme Güçlüklerine Yönelik Farkındalıkları

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.11, sa.4, ss.243-266, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÇOCUK ŞARKILARI İLE DESTEKLENMİŞ ÖĞRETİMİN İLKOKUL 4 SIN

The Journal of International Educational Sciences, cilt.3, sa.8, ss.44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self Efficacy for Science Teaching Scale Development Construct Validation with Elementary School Teachers

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.10, ss.54-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.29-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME UYGULAMALARI Gözlem Görüşme ve Video Kayıt İncelemesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.3, ss.73-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Etnobotanik Aktivitelerin Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.1-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Etnobotanik Aktivitelerin Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.1-18, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Kariyer İlgileri

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.1, ss.45-66, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğrencilerin Fen Ve Teknoloji Dersine Karşı Tutumlarındaki Değişim: Bir Yıllık Takip

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.121-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”The Possible Reasons and Alternative Understandings of University Student Teachers in Different Programmes about biodiversity” Concept

Electronic Journal of Social Sciences, cilt.13, sa.49, ss.84-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"The Possible Reasons and Alternative Understandings of University Student Teachers in Different Programmes about biodiversity”

Electronic Journal of Social Sciences, cilt.13, sa.49, ss.84-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Porphyrios Ağacına Dayalı Uygulamaların Sınıf Öğretmeni Adaylarının Düşünme Becerilerine Etkisi

TURKISH STUDIES, cilt.9, sa.2, ss.1597-1620, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstbiliş Stratejisine Dayalı Biyoloji Öğretiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Başarıları ve Tutumları Üzerindeki Etkisi

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.9, sa.1, ss.1-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A scale of perceptions towards traditional and contemporary science teaching methods: Constructing with teacher candidate students

International Journal of Academic Research Part B, cilt.5, sa.5, ss.73-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adaylarının Bazı Çevre Kavramlarına Yönelik Bilişsel Anlayışları",

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, sa.12, ss.1387-1419, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.12, sa.46, ss.131-150, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching social studies: Teacher, I am on facebook

Journal Of Education And Sociology, cilt.4, sa.2, ss.79-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Level of Awareness of University Students About Swine Flu And Its Impact On Education

BEKTOP, cilt.2, sa.13, ss.283-286, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde “belgesel” kullanımının öğrencilerin ders başarısına etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, cilt.6, sa.8, ss.1053-1065, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal bilgiler öğretimi Öğretmenim bana hikâye anlatır mısın

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.16, ss.312-324, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santralleri Konusundaki Bilişsel Anlayışları, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.2, sa.2, ss.29-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santralleri Konusundaki Görüşleri

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), cilt.26, ss.124-146, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutum ve görüşleri

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, sa.21, ss.46-55, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.42-52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programına geçiş sürecinde öğretmenlerin bakış açılarının değerlendirilmesi

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.185-198, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDAKİDEĞİŞİMİN ÖĞRETMENLERE YANSIMALARI

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.33, ss.240-252, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim fen ve teknoloji programındaki değişimin öğretmenlere yansımaları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.240-252, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim sınıf öğretmenliği fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.203-220, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerine ilişkin görüşleri

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.73-84, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.16, ss.1-18, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.11, ss.393-413, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Okuryazarlık Becerileri İle Mesleki Öz-Yeterlilik Algıları Arasındaki İlişki

II. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Rize, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018, cilt.1, ss.188-201

Dijital Öykülerle Sosyal Bilgiler Öğretimi:Kontrol Odağı ve Başarıdaki Değişim

II. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Rize, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018, cilt.1, ss.214-227

Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Sınıf Öğretmenliğini Fenomenolojik Değerlendirme

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu., Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1499

Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Sınıf Öğretmenliğini Fenomenolojik Değerlendirme

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 Nisan - 14 Aralık 2018, cilt.., ss.1499

Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Sınıf Öğretmenliğini Fenomenolojik Değerlendirme

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 Nisan - 14 Aralık 2018, cilt.., ss.1499

Matematik Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri İle Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişki

26th International Conference on Educational Sciences (ICES), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.2111-2113

Akıllı Tahta Uygulamalarına Yönelik İlkokul Öğretmenlerinin Görüşleri: Adilcevaz Örneği

I. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, Alanya/Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, cilt.1

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Alternatif Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşleri: Adilcevaz Örneğ

I. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VEARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, ALANYA/ANTALYA, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, cilt.1, ss.85

Matematik Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri İle Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişki

26th International Conference on Educational Sciences (ICES), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.2111-2113

Matematik Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri İle Benimsedikleri Eğitim Felsefeleri Arasındaki İlişki

26th International Conference on Educational Sciences (ICES), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.2111-2113

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE SAHİP ÖĞRENCİLERİN SINIFLARINDA YER ALMASINA İLİŞKİN ALGILARI

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.382

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEŞİTLİ ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİ

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİM SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.379-380

). Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Araçlarına Yönelik Bilişsel ve Görsel Farkındalıkları

III. Uluslar Arası İlkokul Eğitimi Konferansı, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.1-2

Fen ve Teknoloji dersinde kullanılan araç gereçler ve öğretim yöntemleri Öğretmen ve öğrenci görüşleri

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, cilt.1, ss.173

Sınıf öğretmeni adaylarının çoklu zekâ alanları ve akademik başarıları ile KPSS başarıları arasındaki ilişki

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.3

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çoklu Zekâ Alanları Ve Akademik Başarıları İle KPSS Başarıları Arasındaki İlişki

XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, cilt.1

Matematik Eğitiminde Problem Çözme Meta Analiz Çalışması Türkiye Örneklemi

XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, cilt.1

Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santralleri Konusundaki Bilişsel Anlayışları

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Eylül - 14 Kasım 2012, ss.96

Primary School Student Teachers’ Attitudes Towards Environmental Education In Turkey.

European Association of Geographers – EUROGEO Seminar and Annual Meeting: Geography, Atina, Yunanistan, 2 - 05 Haziran 2011, ss.1-30

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFESİ AKIMLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.105

Is New Teaching Programs Successful to Develop Turkish Elementary Students’ Attitudes Towards Environment?,

European Association of Geographers – EUROGEO Seminar and Annual Meeting, Prague, Çek Cumhuriyeti, 08 Mayıs 2010, ss.1-19

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Mehmet Küçük, Selami Yangın, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.35-48, 2018

Öğretim Araç ve Gereçleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, MEHMET KÜÇÜK, SELAMİ YANGIN, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.149-166, 2018

Eğitimin Tarihsel Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, Akdeniz, Ali Rıza ve Küçük, Mehmet, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.167-210, 2016

Porphyrios Ağacı Temelli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı Ve Kavram Öğretimi

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-II, Prof. Dr. Gülay Ekici , Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.417-457, 2015

Porphyrios Ağacı Temelli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı Ve Kavram Öğretimi

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları II, Ekici, Gülay , Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.417-457, 2015

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012

Öğrenme ve öğretme süreçleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Küçük M., Yangın S , Editör, Nobel Akademik Kitle Yayıncılık, Ankara, ss.1, 2012

Öğretim araç ve gereçleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Küçük M., Yangın S , Editör, Nobel Akademik Yayıncılık., Ankara, ss.1, 2012