Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nonfluent Primer Progresif Afazi: Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.293-294

Red Ear Senrdromu: Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.292

Serebrotendinöz Ksantamatozis: Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.293

Steroide Yanıtlı Hashimoto Ensefalopatisi: Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.294

Herpes Ensefaliti Olan İki Olguda Pozitron Emisyon Tomografisi İncelemesi

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.290

Hiperglisemide Manyetik Rezonans Değişiklikleri ve Kore: Üç Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.148

Takayasu Arteritine Bağlı Genç İnme: Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.292

Bilateral Yaygın Laküner Enfarktlarla Prezente Olan Sol Atriyal Miksoma Olgusu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.114

Triparezi ile Prezente Olan Bilateral Medial Bulber İnfarktüs Olgusu

Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, İzmir, Turkey, 29 - 31 May 2015, pp.12