Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Minhuvât Kayıtlarının Tenkitli Metin Neşirleri İçin Önemi: Fütûhu'l-Mücâhidîn Örneği

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.71, pp.163-180, 2021 (International Refereed University Journal)

Üç Sufi Tabakat Kitabının Mukayesesi: Nefehâtü'l-Üns, Nesâyimü'l-Mahabbe ve Fütûhu'l-Mücâhidîn

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.5, pp.81-115, 2017 (National Refreed University Journal)

Fuzulî Gazellerindeki Âşık ve Sevgilinin Çağımızdaki Seslerinden: Doğunun Sevdaları

Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.12, pp.396-412, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşitin Ey Yârenler: Mecmualarda Yunus Emre Çevresinde Oluşan Muhitler

Vefatının 700. Yılında Bizim Yunus Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 26 May 2021

Lamiî'nin Mensur Eserlerinde Üslup

XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Rize, Turkey, 14 October 2021

İşitin Ey Yârenler: Mecmualarda Yunus Emre Çevresinde Oluşan Muhitler

Vefatının 700. Yılında Bizim Yunus Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 26 May 2021, pp.72

Nefehâtü’l-Üns’ün İlk Türkçe Çevirilerinde Yeseviliğin İzleri

II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, 25 - 26 April 2018, pp.567-576

Kadızâde Mehmed Efendi’nin Manzûme-i Akâid’i ve Tasavvufî Düşünceleri

Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes, Trabzon, Turkey, 4 - 08 October 2016, vol.2, pp.155-170

Klasik Türk Edebiyatında Zikr-i Erre

V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 June - 24 January 2014, pp.393-403

Books & Book Chapters

Lâmiî'nin Mensur Eserlerinin Üslup Özellikleri

in: Yunus Emre-Mehmet Akif Armağanı Türk Edebiyatı Araştırmaları, Orhan Kemal TAVUKÇU, İhsan SAFİ, Mehmet Sait ÇALKA, Gülşah ŞİŞMAN, Songül KARACA, Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.215-225, 2021

Episodes in the Encyclopedia

Fütûhu'l-Mücâhidîn/Nefehâtü'l-Üns Tercümesi (Lâmi'î Çelebi)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/futuhul-mucahidin-nefahatul-uns-tercumesi-lamii-celebi, 2021

Şerh-i Bahâristân (Şem'î)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/serh-i-baharistan-sem-i, 2021