Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An integrated approach to machine selection problem using fuzzy SMART-fuzzy weighted axiomatic design

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, vol.29, no.7, pp.1433-1445, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Selecting the best supplier at a steel-producing company under fuzzy environment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, vol.88, pp.1345-1361, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Selecting appropriate ERP software using integrated fuzzy linguistic preference relations fuzzy TOPSIS method

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS, vol.9, no.3, pp.433-449, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EFFICIENCY MEASUREMENT IN CAYKUR FACTORIES WITH FUZZY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.31, no.2, pp.369-381, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye Ulusal Spor Federasyonlarında Ters VZA ile Kaynak Tahsisi

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.150-164, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: İKİ SINIRLI VZA UYGULAMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

Ters Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Global 2000 Firmalarında Kaynak Tahsisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bulanık Todım yöntemiyle gıda sektörünce tedarikçi seçimi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODELING NATIONAL INNOVATION SYSTEMS OF EU COUNTRIES USING PARTIAL LEAST SQUARES STRUCTURAL EQUATION MODELING (PLS-SEM)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Measuring logistics performance of OECD countries via fuzzy linear regression

JOURNAL OF MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS, vol.24, pp.177-186, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ÇKKV ile Performans Ölçümü BİST Uygulaması

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, no.1, pp.127-147, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bir Toptan Gida İşletmesinde Bütünleşik Shannon Entropi Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Nakliye Firmasi Seçimi

Uludağ üniversitesi İİİBF dergisi, vol.34, no.1, pp.199-216, 2015 (Other Refereed National Journals)

BİR TOPTAN GIDA İŞLETMESİNDE BÜTÜNLEŞİK SHANNON ENTROPİ-GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE NAKLİYE FİRMASI SEÇİMİ

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.34, no.1, pp.199-216, 2015 (National Refreed University Journal)

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Ege Akademik Bakış, vol.13, no.4, pp.449-459, 2013 (National Refreed University Journal)

AB Ülkelerinde Bütünleşik Entropi Ağırlık Topsis Yöntemiyle Ar Ge Performansının Ölçülmesi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.77-95, 2013 (Other Refereed National Journals)

AB ÜLKELERİ’NDE BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ AĞIRLIK-TOPSIS YÖNTEMİYLE AR-GE PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.77-95, 2013 (National Refreed University Journal)

Kamu şeker fabrikalarında etkinlik ölçümü: VZA-Malmquist TFV uygulaması

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, pp.49-64, 2012 (National Refreed University Journal)

Demiryollarında Süper Etkinlik Ölçümü Türkiye Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.29-45, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEMİRYOLLARINDA SÜPER ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Yktisadi ve Ydari Bilimler Fakültesi, vol.27, no.1, pp.29-45, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dünya Havacılık Sektöründe Etkinlik Ölçümü: İki Sınırlı VZA Uygulaması

Birinci Uluslararası Sosyal Ve BeşeriBilimler Araştırmaları Sempozyumu(Usbbas), 1 - 04 July 2020

Ölçüt Odaklı Veri Zarflama Analizi ile ISO 500 Firmalarında Etkinlik Ölçümü

ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES (AICOSS 19), 17 - 19 April 2019

Bulanık Todım Yöntemiyle Gıda Sektöründe Tedarikçi Seçimi

ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES (AICOSS 19), 17 - 19 April 2019

BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BİLİŞİM FİRMALARINDA ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.278-285

Bulanık Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Bilişim Firmalarında Etkinlik Ölçümü

ULUSLARARASI KATILIMLI16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.278-283

Bulanık Shannon Entropi Yöntemiyle Veri Zarflama Analizi’nde Kullanılacak Girdi-Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2016, pp.53

PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE KRİTER AĞIRLIKLANDIRMA İÇİN HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

1.ULUSLARARASI KARADENİZ İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.176-181

Performans Ölçümünde Kriter Ağırlıklandırma için Hedef Programlama Yaklaşımı

1.Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu, Giresun, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.178-182

Books & Book Chapters