General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Iktisat, Iktisadi Gelişme Ve Uluslararası Iktisat Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

28

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Biography

1988 yılında Ordu'da doğan Tunahan Hacıimamoğlu, 2005 yılında Nevzat Ayaz Lisesi'nde lise eğitimini, 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı'nda “Doğrudan Yabancı Yatırımların Kurumsal Belirleyicileri: OECD Örneği” konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini  tamamlamıştır. Doktora eğitimini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı'n­da 2021 yılında  “Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Ekonomik İstikrara Etkisi: RECAI Ülkeleri Örneği” konulu tezi ile tamamlamıştır. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.