Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Renewable Energy Consumption on Economic Stability: Panel Data Analysis on Selected Countries

EMAJ: EMERGING MARKETS JOURNAL, vol.10, no.1, pp.10-20, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye'de Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin Cari Açığa Etkisi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.18, pp.259-281, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Konut Fiyat Endeksi Verilerinin Klasik Ayrıştırma ve ARIMA Yöntemi ile Tahmin Edilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.1079-1091, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ile ABD Arasında Ateşli Harp Silahları ve Malzemeleri Dış Ticaretinin Analizi

Business and Organization Research (BOR), Karabük, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.373-380

Türkiye ile Bosna-Hersek Arasındaki TicaretinSektörel Analizi

I.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.408-413

Türkiye’nin Büyüme Oranının Klasik Ayrıştırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi

I.InTraders International Conferance on International Trade, Sakarya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.483-499

Türkiye İle Bosna-Hersek Arasındaki Ticaretin Sektörel Analiz

I.Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.18

Türkiye’nin Büyüme Oranının Klasik Ayrıştırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi

InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.1-2

KONUT FİYAT ENDEKSİ VERİLERİNİN KLASİK AYRIŞTIRMA VE ARIMA YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.84

TÜRKİYE'NİN İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANININ ARIMA MODELİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

1. ULUSLARARARSI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.553

Books & Book Chapters

G-20 Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-II, Levent Yahya ESER,Serkan SAMUT, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Rize, pp.55-76, 2020 Creative Commons License