Education Information

Education Information

  • 2016 - 2020 Doctorate

    Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat / İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

  • 2013 - 2016 Postgraduate

    Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktsiadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

  • 2006 - 2011 Undergraduate

    Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey