Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat / İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktsiadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

 • 2007 - 2012 Undergraduate

  Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Ekonomik İstikrara Etkisi: RECAI Ülkeleri Örneği Sustainable Development

  Recep Tayyip Erdogan University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

 • 2016 Postgraduate

  Doğrudan Yabancı Yatırımların Kurumsal Belirleyicileri: OECD Örneği

  Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat