Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili

 • 2015 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Paraziter Hastalıklar

 • Lisans Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

 • Lisans Üriner enfeksiyonlar

 • Ön Lisans Üriner enfeksiyonlar

 • Ön Lisans Nozokomiyal enfeksiyonlar

 • Lisans Antibiyotikler

 • Ön Lisans Viral Hepatitler

 • Ön Lisans Sifiliz

 • Lisans Hepatitler

 • Ön Lisans Gastroenteritler

 • Lisans Viral Döküntülü Hastalıklar ve Kabakulak

 • Lisans Sepsis ve Septik Şok

 • Lisans Kan ve Doku Parazitleri

 • Ön Lisans Fırsatçı Mantar Enfeksiyonları

 • Ön Lisans Akut ishalli hastaya yaklaşım

 • Ön Lisans Dermatomikoz, subkutan ve sistemik mantar enfeksiyonları

 • Tıpta Uzmanlık Santral sinir sistemi enfeksiyonları

 • Lisans Besin zehirlenmeleri

 • Ön Lisans Santral sinir sistemi enfeksiyonları

 • Lisans Barsak Parazitleri

 • Ön Lisans Solunum sistemi Enfeksiyonlarrı

 • Lisans Hastane infeksiyonları

 • Ön Lisans Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Diğer döküntülü enfeksiyonlar

 • Lisans Kuduz

 • Ön Lisans Sağlık mesleği mensubunun sağlığı ve kazalarını önleme yöntemleri ve tedavisi

 • Tıpta Uzmanlık Santral sinir sistemi enfeksiyonları

 • Ön Lisans Solunum sistemi Enfeksiyonları

 • Tıpta Uzmanlık Sepsis ve Septik Şok