Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - Devam Ediyor Doktora

  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bölümü/Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ad, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

 • 1995 - 2003 Tıpta Uzmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bölümü /Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1984 - 1990 Sanatta Yeterlik

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Tıpta Uzmanlık

  KTÜ TIP FAKÜLTESİNDE GÖRÜLEN FUNGAL ENFEKSİYONLAR VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dahili Tıp Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Klinik Ararştırmalar Eğitim Programı

  Sağlık ve Tıp , HÜKAM

 • 20184.Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğiticileri Koordinasyon Toplantısı

  Sağlık ve Tıp , TC Sağlık Bakanlığı

 • 20188.ileri Düzeyde HIV/AIDS Kursu

  Sağlık ve Tıp , EGEHAUM

 • 20173.Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğiticileri Koordinasyon Toplantısı

  Sağlık ve Tıp , TC Sağlık Bakanlığı

 • 2017Eğitici Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , RTEU Tıp Fakültesi

 • 2017Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu

  Sağlık ve Tıp , FEN derneği

 • 2017Yoğn Bakımdabİnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu

  Sağlık ve Tıp , FEN derneği

 • 20177.ileri Düzeyde HIV/AIDS Kursu

  Sağlık ve Tıp , EGEHAUM