Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diagnostic value of Chest CT and Initial Real-Time RT-PCR in COVID-19 Infection

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.37, sa.1, ss.234-238, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Changes in acute viral hepatitis epidemiology in the Turkish adult population: A multicenter study

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.29, sa.2, ss.177-182, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An assessment of ventilator-associated pneumonias and risk factors identified in the Intensive Care Unit

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.32, sa.4, ss.817-822, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cost analysis and evaluation of nosocomial infections in intensive care units

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, sa.5, ss.1385-1392, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A BRUCELLOSIS CASE WITH MACULAR RASH AND PERIPHERAL NEUROPATHY

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.43, sa.1, ss.147-151, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnfluenza (Grip) Sürveyans Verileri: 4 yıllık çalışma

International Journal of Scientific and Technological Research, sa.6, ss.348-351, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İnfluenza Viruses

İnternational Journal of Scientific and Technological Research, cilt.6, sa.3, ss.348-351, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Healthcare Workers’ Exposures for Mumps, Measles, Rubella and Varicella Zoster Virus Infections: A Multicenter Survey Study

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, cilt.9, sa.4, ss.144-149, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seasonal Influenza vaccination coverage:a Multicenter crossectional study among healtcare worker

Ortadoğu Tıp Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.113-119, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fever of Unknown Origin: Tuberculosis and HIV Coinfection

KLIMIK JOURNAL, cilt.32, sa.2, ss.213-216, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sixteen-year Prognosis of Treatment-naive Patients with Hepatitis C Infection

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.25, sa.1, ss.19-24, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Rare Cause of Massive Pulmonary Hemorrhage: Invasive Actinomycosis

Respiratory Case Reports, cilt.7, sa.2, ss.86-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prognostic value of hematological parameters

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.9, sa.5, ss.363-368, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rational Antibiotic Use: How Much Can Duration of Antibiotic Therapy Be Shortened?

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.7, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fungal Infections; Species Distribution and Treatment Response

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.23, sa.2, ss.73-78, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fungal Infections Species Distrutions and Treatment Response

Flora, cilt.23, sa.2, ss.73-78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Impacting the Likelihood of Death in Patients in Intensive Care Unit

International Journal of Anesthesiology Research, cilt.4, sa.4, ss.225-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BOĞMACA

Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.6-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİFTERİ

Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Özel Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.1-5, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hardly Treated Infective Endocarditis Case Accompanied by Servere Erithrodermia

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.4(suppl 3), ss.340-342, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Testis Tümörüyle Karışan Brucella Orşiti

KLİMİK, cilt.26, sa.1, ss.34-40, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Trabzon Yöresinde Lyme Seropozitifliği

İnfeksiyon Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.141-144, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BİR BOTULİSMUS SALGINI 24 OLGUNUN İRDELENMESİ

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.6, sa.1, ss.42-48, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Botulismus Salgını:24 Olgunun İrdelenmesi

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.42-48, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

KLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ YILAN SOKMASI OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TIP DERGİSİ DAHİLİ BİLİMLER, cilt.8, sa.3, ss.116-121, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of Snake Bite Cases in Our Clinic

Türkiye Tıp Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.116-121, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

KLİNİĞİMİZDE İZLEİDİĞİMİZ AMEBİASİS OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGSİ, cilt.24, sa.4, ss.360-364, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evaluation of amoebiasis cases in our clinic

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.24, sa.4, ss.360-364, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

KRONİK HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA İNTERFERON TEDAVİSİNE CEVABIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.10, sa.3, ss.236-242, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEBELİKTE ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, cilt.2, sa.2, ss.146-149, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Torasik Cerrahi Sonrası S. sanguinis Etkeni ile GelişenApse Olgusu

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ“ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Türkiye, 24 - 29 Kasım 2020

Batı Nil Ateşi: Olgu Sunumu

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ“ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Türkiye, 24 - 29 Kasım 2020

Kliniğimize Başvuran Gebelerin İnfluenza Aşısı YaptırmaDurumu

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ“ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Türkiye, 24 - 29 Kasım 2020

Akut Bakteriyal Menenjitte Beklenmeyen Etken: Streptococcus sanguinis

20.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALILLARI KONGRESİ, 13 - 16 Mart 2019

Evaluation of Patients with XDR (Extensive Drug Resistant) Acinetobacter SPP in The Intensive Care Units of Our Hospital.

International 5th Intensive Care Infections Symposium 9-12 Ocak January 9-12 2020 Trabzon Türkiye Turkey., 9 - 12 Ocak 2020

Comparison of Hand Hygiene Observation Results Between Hand Soap or Disinfectant Consumption and Infection Rates.

International 5th Intensive Care Infections Symposium 9-12 Ocak January 9-12 2020 Trabzon Türkiye Turkey., 9 - 12 Ocak 2020

HIV Pozitif Hastalarımızda HLA-B5701 Pozitifliğinin Değerlendirilmesi

HIV/AİDS KONGRESİ 14-17 KASIM 2019 / Xanadu Resort Hotel, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.44

Myelodisplastik Sendromu Taklit Eden HIV Olgusu

HIV/AİDS KONGRESİ 14-17 KASIM 2019 / Xanadu Resort Hotel, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019, ss.82-83

Bir Diyabetik Ayak Yarası Tedavisinde İntralezyoner Epidermal Büyüme Faktörü Uygulaması Deneyimi: Olgu Sunumu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.157

Akut Respiratuvar Distres Sendromu ile Seyreden Leptospirozis Olgusu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.120

Klebsiella pneumoniae Etkenli Nekrotizan Fasiit ve Pnömoni Birlikteliği

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.157

Kliniğimizde Takipli Altmış Beş Yaş ve Üstü Hastalarımızda Aşılanma Durumunun Değerlendirilmesi

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.87

Lenfadenit Etiyolojisinde Unutulanlar: Kedi Tırmığı Hastalığı

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.135

Türkiye Sınır İllerinde, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Hastalarında Hepatit ve Treponema pallidum Enfeksiyonlarının Prevalansı

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.204

Beyin Omurilik Sıvısı PCR Negatifliği Olan Olası Herpes Simpleks Ensefaliti Olgusu.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.228

Hastanemizde Takip Edilen Hepatit B Enfeksiyonu Olan Gebelerin Hepatit B Enfeksiyonu Açısından Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.198

Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Hastane Enfeksiyonlarının Mortalite Değerlendirmesi

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.62

Son Üç Yılda Artvin, Rize ve Trabzon İllerinden Hastanemize Başvuran Hantavirüs Olguları.

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.141

Aksiller Lenfadenopati ile Seyreden Tularemi Olgusu

7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU 3-7 NİSAN 2019 “ULUSLARARASI KONGRE”, Rize, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2019, cilt.8, ss.198

İntravezikal BCG Uygulaması Sonrası Gelişen Bir Tüberküloz Menenjiti Olgusu

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 Mart 2019, ss.523

Tedavi Almış Kemik Tüberkülozu Olan Hastada Tüberküloz Lenfadenit

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 Mart 2019, ss.601

Akut Bakteriyal Menenjite Beklenmeyen Etken: Streptococcus sanguinis

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 Mart 2019, ss.262

Eksudatf Tonsillit Ayırıcı Tanısı: Enfeksiyöz Mononükleoz Olgusu

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 Mart 2019, ss.557-558

İntegraz İnhibitör Direnç İlişkili Mutasyona Sahip Tedavi Uyumsuz Olgu

HIV/AIDS KONGRESİ 2018 ,15-18 KASIM 2018 XANADU RESORT HOTEL ANTALYA, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018

Geriatrik Antimikrobiyal Tedavi Yönetimi

7.Türkiye Ekmdud Uluslararası Kongre, Antalya, Türkiye, 6 - 13 Mayıs 2018, ss.14

Deri Şarbonu:İki olgu Sunumu

RTEÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu 4.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi ”Uyku ve Tıp”, Türkiye, 06 Nisan 2017 - 07 Temmuz 2018, cilt.3, ss.75

Bir eğitim Araştırma Hastanesinde Üç Yıllık Kan Dolaşım Enfeksiyon Etkenlerinin İncelenmesi

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıları kongresi, Türkiye, 28 - 31 Mart 2018, ss.269-270

Ateş ve Döküntülü Erkek Olguda Sistemik Lupus Erimatozus Tansısı

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 28 Mart 2108 - 31 Mart 2018

Sağlık Çalışanlarının HIV Kemoprofilaksisi

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 22-25 Mart 2018, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

Dış Merkeze Gönderilen PCR TetkiklerininGeç Sonuçlanması

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 22-25 Mart 2018, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

Sağlık Çalışanlarının HIV proflaksisi

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

Granülomatöz Hastada Tüberküloz Tanı Sorunu

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

An Acute Hepatitis B Case Thought To Be Accomoanied By Toxic Hepatitis

TASL-EASL Educational Conference Mechan,sm and Mnangement Of Acute Critical Conditions in Hepatology, 03 Mart 2018

Liver Bipsy Results Of Chronic Hepatitis B Patients İn A Tertiary Hospital

TASL-EASL Educational Conference Mecahanism and Management Of Acute Critical Conditions İn Heptaology, 03 Mart 2018

Bir Eğitim ve Araştırma HastanesiYoğun Bakım Ünitelerindeki El HijyeniUyumu

10. ULUSLARARASI DAS KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 03 Aralık 2017, ss.260-261

Non-Nötropenik Hastalarda Görülen Sistematik Fungal Enfeksiyonlar

Enfeeksiyon Hastalıklarında 30 yıllık Serüven Sempozyumu, Türkiye, 25 Kasım 2017

Lenfomayı Taklit Eden Servikal Lenfadenit Tüberküloz Olgusu

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Vaka Sunumu

7.Tepecik Enfeksiyon Gnleri, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2017

Erişkinlerde Akut Viral Hepatit Epidemiyolojisinde Güncel Durum:Çok Merkezli Çalışma

18.TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 22 Mart - 26 Aralık 2017

Naiv Hepatit C İnfeksiyonlu Hastaların Onaltı Yıllık Prognozu

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017, ss.156-157

Naiv hepatit C infeksiyonlu hastaların onaltı yıllık prognozu

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017

Epidemiologic study with hepatitis C virus infected adults in Turkish population: multicenter study

AASLD-TASL SPECIAL CONFERENCE ON VIRAL HEPATITIS 2017, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mart 2017

Oxidative status in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, cilt.283, ss.100 identifier

Orbital Sellüliti Taklit Eden Deri Şarbonu

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.133

Grip Semptomlarıyla Hospitalize Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.114-115 Creative Commons License

Orbital Sellüliti Taklit Eden Deri Şarbonu

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.133 Creative Commons License

Grip Semptomlarıyla Hospitalize Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.114-115

Grip Semptomlarıyla Hospitalize Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.114-115

Orbital Sellüliti Taklit Eden Deri Şarbonu

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.133

Grip Semptomlarıyla Hospitalize Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.114-115

Grip Semptomlarıyla Hospitalize Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.114-115 Creative Commons License

Orbital Sellüliti Taklit Eden Deri Şarbonu

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.133

Grip Semptomlarıyla Hospitalize Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

6.Türkiye Ekmud Kongresi 11-15 mayıs 2016, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.114-115

HANTAVİRÜS KLİNİĞİ

HANTAVİRÜS SEMPOZYUMU 2010, Ankara, Türkiye, 29 Mart 2016, cilt.68-2, ss.59-64 Creative Commons License

İnfluenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016

İnfl uenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 24-27 Mart 2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.33

İnfluenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?

İnfeksiyon dünyası Çalıştayı2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.33

İnfluenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016

İnfl uenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 24-27 Mart 2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.33

İnfluenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?

İnfeksiyon dünyası Çalıştayı2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.33

İnfl uenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 24-27 Mart 2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.33 Creative Commons License

İnfl uenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 24-27 Mart 2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.33

İnfluenza Hızlı Antijen Testleri Gerekli mi?

İnfeksiyon dünyası Çalıştayı2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.33

Aile İçi Bulaşan Hastalık:Akut Hepatit A

XIII. Ulusal Viral Hepatitler Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016, ss.64 Creative Commons License

Assessment of combined serum biomarkers and fibroscan and dynamic computed tomography in the detection of hepatic fibrosis in chronic hepatitis b patients

65th Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 11 Kasım 2014, cilt.60 Creative Commons License identifier

HANTAVİRUS ENFEKSİYONLARININ KLİNİĞİ

HANTAVİRUS SEMPOZYUMU, Türkiye, 29 Ocak - 29 Mart 2010

Trabzon İli 2007 Yılı Salmonellozis Salgını İncelemesi

2.Ekmud Kongresi 2008, Ankara, Türkiye, 29 Nisan - 03 Mayıs 2008, ss.245

Yatan Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas Aerugınosa Suşlerının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları

11.ANKEM KONGRESİ, Kuşadası 2-5 Haziran 1996, Aydın, Türkiye, 2 - 05 Haziran 1996, ss.110

Kitap & Kitap Bölümleri

Kronik Hepatit Tansısında İnvaziv Olmayan Testlerin Karşılaştırması

Viral Hepatit 2018, Tabak Fehmi, Güner Hatice Rahmet, Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, 2018