Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Including Updating the Early Life Experiences and Images with the Empty Chair Technique on Social Anxiety

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.9, no.1, pp.181-202, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

RUH SAĞLIĞI ÇALIŞMALARINDA KLİNİK ANLAMLILIK (CLINICAL SIGNIFICANCE IN MENTAL HEALTH STUDIES)

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi-Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, vol.10, no.1, pp.109-121, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Farklı Yaşlardaki Gençlerin Benmerkezlilik Eğilimleri ve Akılcı Olmayan İnançlarının Karşılaştırılması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.52, no.3, pp.687-714, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikolojik danışma sürecinde sessizlik ve yetersiz katılım

VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, Turkey, 1 - 03 December 2016

Duyguları değerlendirme ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13 - 15 October 2016

The contribution of meta cognition in the prediction of social anxiety

Presentation Program for 3rd International Counseling and Education Conference (Icec-2014), İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2014

Books & Book Chapters

Rehberlikte Örgütlenme

in: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ekşi H., Yüksel, M., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.305-333, 2018

Rehberlikte Örgütlenme

in: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ekşi Halil, Yüksel Müge, Editor, Nobel, Ankara, pp.305-333, 2018

Other Publications