Education Information

Education Information

  • 2019 - Continues Doctorate

    Baskent University, Instıtute Of Health Scıences, Beslenme ve Diyetetik, Turkey

  • 2016 - 2018 Postgraduate

    Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik, Turkey

  • 2012 - 2016 Undergraduate

    Ataturk University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik, Turkey