Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE YÜZEN MAKRO DENİZ ÇÖPLERİNİN MİKTARI VE KOMPOZİSYONU

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, vol.-

Güneydoğu Karadeniz’de Yüzen Makro Deniz Çöplerinin Miktarı Ve Kompozisyonu

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019

Güneydoğu Karadeniz’de Yüzen Makro Deniz Çöplerinin Miktari Ve Kompozisyonu

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, vol.-

GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİNİN GÜNCEL DURUMU

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, vol.-

Güneydoğu Karadeniz’de Mikroplastik Kirliliğinin Güncel Durumu

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, vol.-, pp.189-192

Güneydoğu Karadeniz’de Mikroplastik Kirliliğinin Güncel Durumu

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, vol.-

Microplastic Ingestion by Calanoid Copepods in the SE Black Sea

MICRO 2018. Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions, Lanzarote, Spain, 19 - 23 November 2018, vol.-, pp.229-0 Sustainable Development

Microplastic Ingestion by Calanoid Copepods in the SE Black Sea

MICRO 2018,Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions, MICRO 2018, Lanzarote, Spain, 19 - 23 November 2018, vol.-, pp.229-0 Sustainable Development

Güneydoğu Karadeniz'de Noctilucoid Dinoflagellat Dinamiği

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.-

Güneydoğu Karadeniz'de Plankton Komunite Yapısı ve Trofik ilişkiler

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.-

Güneydoğu Karadeniz'de Nehirlerin Sentetik Fiber Girdisinin Araştırılması

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.-

Composition And Distribution Of Microplastics In Surface Waters Of The Southeastern Black Sea

3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, vol.2, pp.98-0 Sustainable Development

Composition And Distribution Of Microplastics In Surface Waters Of The Southeastern Black Sea

3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, vol.2, pp.98-0 Sustainable Development

Composition and Distribution of Microplastics in Surface Waters of the Southeastern Black Sea

3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.98 Sustainable Development

Composition and Distribution of Microplastics in Surface Waters of the Southeastern Black Sea

3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, vol.2, pp.98-0 Sustainable Development

Güneydoğu Karadeniz’de Noctiluca scintillans dinamiği ve mesozooplanktona katkısı

19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 12 - 15 September 2017, vol.-

Güneydoğu Karadeniz'de Mikrozooplanktonun Kopepod Diyetine Katılımı

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.65-66

Güneydoğu Karadeniz’de Mikrozooplanktonun Kopepod Diyetine Katılımı

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, vol.-, pp.54-55 Sustainable Development

Occurrence of microplastics in the South Eastern Black Sea

MICRO 2016; Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems: From the Coastline to the Open Sea, Arrecife, Lanzarote, Spain, 25 - 27 May 2016 Sustainable Development

Güneydoğu Karadeniz Mikroplastik Pollusyonu

18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, vol.-