Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Güneydoğu Karadeniz'de Mikroplastik Kirliliğinin Güncel Durumu

2. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019, ss.189-192

GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİNİN GÜNCEL DURUMU

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz’de Mikroplastik Kirliliğinin Güncel Durumu

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019, cilt.-

GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE YÜZEN MAKRO DENİZ ÇÖPLERİNİN MİKTARI VE KOMPOZİSYONU

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz’de Yüzen Makro Deniz Çöplerinin Miktari Ve Kompozisyonu

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019, cilt.-

GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİNİN GÜNCEL DURUMU

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz’de Yüzen Makro Deniz Çöplerinin Miktarı Ve Kompozisyonu

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2019

Microplastic Ingestion by Calanoid Copepods in the SE Black Sea

MICRO 2018. Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions, Lanzarote, İspanya, 19 - 23 Kasım 2018, cilt.-, ss.229-0

Microplastic Ingestion by Calanoid Copepods in the SE Black Sea

MICRO 2018,Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions, MICRO 2018, Lanzarote, İspanya, 19 - 23 Kasım 2018, cilt.-, ss.229-0

Güneydoğu Karadeniz'de Plankton Komunite Yapısı ve Trofik ilişkiler

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz'de Noctilucoid Dinoflagellat Dinamiği

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz'de Nehirlerin Sentetik Fiber Girdisinin Araştırılması

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz'de Plankton Komunite Yapısı ve Trofik ilişkiler

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz'de Noctilucoid Dinoflagellat Dinamiği

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz'de Nehirlerin Sentetik Fiber Girdisinin Araştırılması

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz'de Plankton Komunite Yapısı ve Trofik ilişkiler

III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.-

Composition And Distribution Of Microplastics In Surface Waters Of The Southeastern Black Sea

3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, cilt.2, ss.98-0

Composition And Distribution Of Microplastics In Surface Waters Of The Southeastern Black Sea

3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, cilt.2, ss.98-0

Composition and Distribution of Microplastics in Surface Waters of the Southeastern Black Sea

3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, cilt.2, ss.98-0

Composition and Distribution of Microplastics in Surface Waters of the Southeastern Black Sea

3. International Congress on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.98

Güneydoğu Karadeniz’de Noctiluca scintillans dinamiği ve mesozooplanktona katkısı

19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz’de Calanoid Kopepod Calanus euxinus diyeti

19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz’de Calanoid Kopepod Calanus euxinus diyeti

19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz’de Noctiluca scintillans dinamiği ve mesozooplanktona katkısı

19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz’de Mikrozooplanktonun Fitoplankton Üzerindeki Otlama Baskisi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, cilt.-, ss.37-38

Güneydoğu Karadeniz'de Mikrozooplanktonun Kopepod Diyetine Katılımı

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.65-66

GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE MİKROZOOPLANKTONUN KOPEPOD DİYETİNE KATILIMI

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.54-55

Güneydoğu Karadeniz’de Mikrozooplanktonun Kopepod Diyetine Katilimi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, cilt.-, ss.54-55

Occurrence of microplastics in the South Eastern Black Sea

MICRO 2016; Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems: From the Coastline to the Open Sea, Arrecife, Lanzarote, İspanya, 25 - 27 Mayıs 2016

Occurrence of microplastics in the South Eastern Black Sea

MICRO 2016; Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems: From the Coastline to the Open Sea, Arrecife, Lanzarote, İspanya, 25 - 27 Mayıs 2016, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz Mikroplastik Pollusyonu

18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, cilt.-

Güneydoğu Karadeniz Mikroplastik Pollusyonu

18. Su Ürünleri Ulusal Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, cilt.-