Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2017 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Öyküleme Sürecine İlişkin Görüşleri ve Algıları

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye

  • 2012 IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1