Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2016 VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016"

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2016 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2015 Ulusal Tarım Kongresi 2015

  Katılımcı

  Afyon, Türkiye

 • 2015 11. Tarla Bitkileri Kongresi

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2014 Rize İli'nin Karasal ve İçsu Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlenmesi" Çalıştayı

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2014 V. International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014"

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2014 Balkan Agricultural Congress

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2014 25 th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu

  Katılımcı

  Yalova, Türkiye

 • 2014 International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species-III (BIORARE-2014)

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Rize Kalkınma Sempozyumu

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2013 Fırtına Vadisi Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Ekonomik Değeri Olan Mantar Türleri ve Yetiştiricilikleri

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2011 Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Tarım Master Planı Projesi Çalıştayı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Tarım Master Planı Projesi Çalıştayı

  Katılımcı

  Ordu, Türkiye

 • 2011 Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi Proje Faaliyetleri Toplantısı

  Katılımcı

  Artvin, Türkiye

 • 2011 Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü 2010 Yılı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı

  Katılımcı

  Afyon, Türkiye

 • 2011 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Uygulamalar Kriterleri Çalıştayı

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2008 Entegre Mücadele Projeleri ve Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenebilirlik

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2005 Türkiye II. Tohumculuk Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2005 II. Tarla Bitkileri Kongresi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2005 I. Tarımsal Moleküler Genetik Çalıştayı: Hayvancılıkta Uygulamaları

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

Ödüller

 • Eylül 2014 Teşekkür Plaketi

  Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 • Ocak 2014 Teşekkür Belgesi

  RTEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

 • Şubat 2013 Teşekkür Plaketi

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Rize İl Müdürlüğü

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1