Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2007 Doktora

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkiye

 • 1994 - 1997 Yüksek Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkiye

 • 1990 - 1994 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Karadeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Çeltik Çeşitleri İle Japonica, Indica ve Javanica Alttürlerine Ait Çeşitlerin Agronomik Özelliklerinin Tespiti

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Tarla Bitkileri

 • 1997 Yüksek Lisans

  Fideleme ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Çeltiğin Verim, Verim Unsurları İle Bazı Kalite Karakterlerine Etkileri

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Tarla Bitkileri

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011Gübre Denetçisi Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Gıda, Tarım ve Hay. Bakanlığı

 • 2011İyi Tarım Uygulamaları Güncelleme Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Gıda, Tarım ve Hay. Bakanlığı

 • 2011Fındıkta Döllenme Biyolojisi ve Rekolte Tahmini

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 • 2010Organik Tarım Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

 • 2010Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Rize İl Tarım Müdürlüğü

 • 2009Meyve Ağaçlarında Görülen Hastalık ve Zararlıların Tanıtılması ve Mücadele Yöntemleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Halkalı Tar. Yayım ve Hizmetiçi Eğ. Merkezi

 • 2009Meyve Ağaçlarında Görülen Hastalık ve Zararlıların Tanıtılması ve Mücadele Yöntemleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Halkalı Tar. Yayım ve Hizmetiçi Eğ. Merkezi

 • 2008Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Reçeteli Satılması İle İlgili Olarak Düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

 • 2008İyi Tarım Uygulamaları (İTU)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

 • 2008Organik Fındık Tarımında Hastalık ve Zararlıların Yönetimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Karadeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

 • 2006DNA Markörleri ve Bitki Islahında Kullanımı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi