Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çay (Camellia sinensis L. O. Kuntze) Genotiplerinde Antioksidan Aktivite ve Toplam Fenolik İçeriğindeki Varyasyon

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.24, sa.1, ss.40-48, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationships Between Some Agronomical Traits in Genotypes of Rusty Foxglove (Digitalis ferrruginea subsp. ferrruginea)

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.23, sa.1, ss.77-82, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities

Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, cilt.4, sa.1, ss.60-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRACE ELEMENTS IN BITTER MELON (Momordica charantia L.) AND THEIR DISTRIBUTION IN DIFFERENT PLANT PARTS

ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, cilt.11, sa.11, ss.437-443, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Suitable Solvents for Extraction of Different Fruit Parts of Bitter Melon (Momordica charantia L.)

TABAD - Research Journal of Agricultural Sciences, cilt.9, sa.1, ss.18-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maviyemiş Üretimi Yaygınlaşıyor

Agromedya Dergisi, sa.16, ss.44-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maviyemiş Likapa Eylem Planı

Maviyemiş Likapa Eylem Planı, cilt.1, sa.1, ss.1-40, 2015 (Hakemsiz Dergi)

MAVİYEMİŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RİZE TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET DERGİSİ, cilt.5, ss.8-10, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Evaluation of The Agricultural Infrastructure of The Province Rize Regarding Its Plant Production Potential

Agriculture & Forestry, cilt.60, sa.4, ss.235-242, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Different Planting Frequency to Some Agricultural Traits of Bitter Melon (Momordica charantia L.) Grown in Rize Ecological Conditions

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.1, ss.659-662, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çeltikte Bazı Salkım ve Tane Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.23, sa.1, ss.25-31, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Samsun Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Çeltik Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları Bakımından Karşılaştırılması

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.23, sa.1, ss.7-16, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Fideleme ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Bazı Çeltik Çeşitlerinde Verim ve Kalite Karakterlerine Etkileri

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.21, sa.2, ss.154-159, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Fideleme ve Serpme Ekim Yöntemlerinin Bazı Çeltik Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.21, sa.1, ss.6-13, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bitkisel Biyoteknolojiye Genel Bir Bakış

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.20, sa.3, ss.126-133, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Azot Fikse Eden Bazı Mikroorganizmaların Sürdürülebilir Tarımdaki Yeri ve Baklagil Olmayan Bitkilerde Kullanımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.70-77, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Medicinal And Aromatic Plant Genetic Resources Of Rize/Turkey

III. İnternational Plant Breeding Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2019, ss.80

The bottleneck in Brassica edible oil quality: Brassica nigra

II. İnternational Plant Breeding Congress, Girne, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2019, ss.71

Switch to Organic Tea Production in Rize, Turkey

4TH INTERNATIONALAGRICULTURECONGRESS, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.50

Doğu Karadeniz Organik Çay Tarımı Çalışmaları

I. Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Simpozyumu, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.18

Türkiye Florasında Mevcut Digitalis Türleri ve Bu Türlerden Yararlanma İmkanları

4. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.62

Characterisation of Members of The Lamiaceae Family Collected from The Rize Province, Turkey

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.36

Characterisation of Members of The Lamiaceae Family Collected from The Rize Province, Turkey

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.36

Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities.

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.49

The bottleneck in Brassica edible oil quality: Brassica nigra

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.71

Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities.

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.49

Medicinal And Aromatic Plant Genetic Resources of Rize/Turkey

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.80

Doğu Karadeniz Organik Çay Tarımı Çalışmaları

1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity (Otbiyosem), Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.27

Doğu Karadeniz Organik Çay Tarımı Çalışmaları

1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity (Otbiyosem), Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.27

PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VACCINICUM MYRTILLUS COLLECTED FROM THE RİZE FLORA

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.129

PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VACCINICUM MYRTILLUS COLLECTED FROM THE RİZE FLORA

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.129

MASS SALED MEDICINAL PLANTS AT HERBALISTS IN RİZE AND THEIR INTENDED USAGES

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.127

PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VACCINICUM MYRTILLUS COLLECTED FROM THE RİZE FLORA

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.129

MASS SALED MEDICINAL PLANTS AT HERBALISTS IN RİZE AND THEIR INTENDED USAGES

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.127

MEDICINAL İMPORTANCE OF WHITE TEA (CAMELLIA SINENSIS L.)

I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1578

CHEMICAL CONTENT AND IMPORTANCE FOR COMPLEMENTARY MEDICINE OF TEA (CAMELLIA SINENSIS L.)

I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.1576

MEDICINAL IMPORTANCE OF WHITE TEA (CAMELLIA SINENSIS L.).

I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.1578

CHARACTERISATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS BELONGING TO THE LAMIACEAE FAMILY DISTRIBUTED IN THE RIZE PROVINCE, TURKEY

1. INTERNATIONALl CONGRESS MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 Mayıs - 12 Temmuz 2017, ss.244

MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE/TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.901-905 Creative Commons License

POLYPLOIDY BREEDING IN TEA (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.204 Creative Commons License

MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE/TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.410

VARIATION IN Digitalis ferrugineae L.MULTIPLICATED WITH SEED UNDER THE PROVINCE RIZE CONDITIONS IN TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.1043-1048 Creative Commons License

ENERJİ BİTKİLERİNİN AĞIR METAL İÇEREN TOPRAKLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016, ss.125-134 Creative Commons License

MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE TURKEY Sarajevo BOSNA HERSEK 6 9 Ekim 2016 pp 410 410

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016, saray bosna, Bosna-Hersek, 9 - 10 Eylül 2016, cilt.1, ss.901-905

Çay (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) Bitkisinde Mikroçoğaltım Teknikleri

5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 18 - 21 Temmuz 2016, ss.94 Creative Commons License

Tıbbi Bitkilerin Organik Gübre Olarak Kullanım İmkânları

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2015, ss.497-502 Creative Commons License

Organik Tarımda Bitki Islahı

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2015, ss.689 Creative Commons License

Breeding of Local Fruits in the Eastern Black Sea Region (Turkey)

Fruit Breeding and Genetics Symposium, Bologna, İtalya, 14 - 18 Haziran 2015, ss.94 Creative Commons License

Çay Üretimi ve Sorunları

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası IX. Öğrenci Kurultayı, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2014, cilt.1, sa.1, ss.5

Endemic Plants Belonging to the Asteraceae Family in Rize Province and Possible Use in the Folk Medicine

25 th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.357-360 Creative Commons License

Variation of Polyphenol Profiles of Vaccinium corymbosum L. by Different Solvent Extraction

25 th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.361-364 Creative Commons License

Bazı Vaccinium L. Türleri ve Tıbbi Etkileri

II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2014, ss.604-611 Creative Commons License

New Considerations in The Evaluation of The Tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)

International Mesopotamia Agriculture Congress/IMAC 2014, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.985 Creative Commons License

Endemic Plants with Medicinal and Aromatic Value in Rize Province

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species-III (BIORARE-2014), Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2014, ss.90 Creative Commons License

Possible Additive Harvest Products from Eastern Black Sea Tea (Camelia sinensis L.) plantations

International Plant Breeding Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Kasım 2013, ss.643 Creative Commons License

Distribution and Echology of Colchicum speciosum Steven in Başhemşin (Çamlıhemşin/Rize/Turkey)

The role of Botanical Gardens in Conversation of Plant Diversity; İnternational Scientific Pratical Conferance Dedicated 100 th Anniversary of Batumi Botanical Garden, Batum, Gürcistan, 8 - 10 Mayıs 2013, ss.73-76

Çay Üreticisine Ek Gelir Olarak Kivi Yetiştiriciliği

II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Rize, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2013, ss.200-208 Creative Commons License

Çay Üreticisine Ek Gelir Olarak Maviyemiş Yetiştiriciliği

II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Rize, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2013, ss.245-253 Creative Commons License

Tarımda Yeni Tekniklerin Kullanımı

Her Yönüyle Yerköy, Yozgat, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, ss.395-409 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar