Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Üremik Kaşıntının Yönetiminde Aromaterapi

5th Internationa Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, vol.5, no.1, pp.62

Neonatal dönemde verilen palyatif bakım uygulamalarında aile merkezli yaklaşımın önemi

5th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, vol.5, no.1, pp.52

Preterm Bebeklerde Kanıta Dayalı Güvenli Uyku Uygulamaları

5th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, vol.5, no.1, pp.61

Kanser Hastalarının Semptom Yönetiminde İntegratif Bir Uygulama: Müzik Terapi

5th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 10 - 12 March 2022, vol.5, no.1, pp.53 Sustainable Development

Prevalence of Constipation in Patients Undergoing Chemotherapy and the Effect of Constipation on Quality of Life

3rd International 4th National Oncology Nursing Congress, Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2021, vol.4, no.1, pp.4-5

Kanser Hastalarında Kanıta Dayalı Konstipasyon Yönetimi: Uluslararası Rehberler Ne Diyor?

3rd International 4th National Oncology Nursing Congress, Ankara, Turkey, 20 - 22 October 2021, vol.4, no.1, pp.212-217 Sustainable Development

Hemodiyaliz tedavisi alan hastaların konfor düzeyi ve etkileyen faktörler

8th International Gevher Nesibe Health Sciences Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2021, vol.8, no.1, pp.284-285

Pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin algılanan stres düzeyinin uyku kalitesi üzerine etkisi

8th International Gevher Nesibe Health Sciences Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2021, vol.8, no.1, pp.310-311

Kemoterapi alan hastalarda görülen semptomların bazı değişkenler açısından incelenmesi

8th International Gevher Nesibe Health Sciences Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2021, vol.8, no.1, pp.288-296

COVID-19 pandemisinde pediatrik onkoloji hastalarının semptom yönetimi: Tele-sağlık uygulamaları

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, vol.1, no.1, pp.860-862 Sustainable Development

Pandemi sürecinde hemşirelerin algılanan sosyal destek düzeylerinin yaşam kalitesi üzerine etkisi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, vol.1, no.1, pp.367-368

Kanser hastalarında kanıta dayalı fitoterapi uygulamaları ve hemşirenin rolü

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 June 2021, vol.1, no.1, pp.131-132 Sustainable Development

Pediatrik onkoloji hastalarının pandemi sürecindeki yaşam kalitesi

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 19 June 2021, vol.1, no.1, pp.30-31

Kanıta dayalı geleneksel biyoterapi uygulamaları ve hemşirelik uygulamalarına yansıması

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, vol.1, no.4, pp.136-144

Kanser hastalarında bir semptom konstipasyon: Literatür incelemesi

2.Uluslararası 3.Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 19 December 2020, pp.78-79 Sustainable Development

Kemoterapi alan hastalarda konstipasyon sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

1.Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 29 November 2020, pp.87-88

Metrics

Publication

30

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals