Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kanıta dayalı geleneksel biyoterapi uygulamaları ve hemşirelik uygulamalarına yansıması

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2021, cilt.1, sa.4, ss.136-144

Kanser hastalarında bir semptom konstipasyon: Literatür incelemesi

2.Uluslararası 3.Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2020, ss.78-79

Kemoterapi alan hastalarda konstipasyon sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

1.Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 26 - 29 Kasım 2020, ss.87-88