Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Bankacılık Faaliyetlerinin CO2 Emisyon Üzerindeki Etkisi

3. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 6 - 07 October 2022, pp.261-266 Creative Commons License Sustainable Development

BANKA TERCİHİNİN KREDİ KARTI KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ROLÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP’xx19-Autumn, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.238-246 Sustainable Development

BIST BANKA ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN TİCARİ BANKALARIN 2016-2018 YILLARI FİNANSAL PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Gümüşhane, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019

Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP'18-Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1101-1110 Sustainable Development

Türkiye’de Fosil Enerji Tüketimi ve Reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İlişkisinin Ekonometrik Analizi

Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.136-144 Creative Commons License Sustainable Development

Sosyal Refah Kriterleri Açısından Türkiye’nin 2000’li Yıllarının İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.160 Sustainable Development

Enerji Arz Güvenliğinin Türkiye Ekonomisi Açısından Önemi: Amprik Bir Analiz

International Congress of Management, Economy and Policy, 2017, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.180

Katılım ve Mevduat Bankalarının Meşruiyet Üretim Sorunu ve Bir Öneri Olarak: Habermasyan İletişimsel Eyleme Dayalı Ahlak ve Konsensüs

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.156

Books & Book Chapters

Döviz Kuru Riskine Teorik Bir Bakış: Riskin Ölçülmesi ve Korunma Yöntemleri

in: İKTİSADİ, MALİ VE FİNANSAL KONULARA TEORİK BAKIŞ AÇILARI, kARABULUT ŞAHİN, Editor, Gazi kitabevi, Ankara, pp.25-41, 2021

İKTİSADİ DÜŞÜNCEDE RASYONELLEŞME SÜRECİNİN İKTİSADİ SONUÇLARI

in: TEORİK VE POLİTİK YÖNLERİYLE İKTİSAT BİLİMİNDE YAŞANAN GELİŞMELER, KARABULUT, ŞAHİN, Editor, GAZİ KİTAPEVİ, Ankara, pp.1-17, 2021

Avrupa Birliği Rekabet Politikası

in: Avrupa Birliği Kurumlar ve Politikalar, Dinç Cengiz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.183-211, 2020

Determination of the Finacial Literacy Levels and Proaktif Personalities of University Students

in: Selected Writings on Financial and Economical Behaviours in the New Economy, Saadet Ela Pelenk, Editor, Cambridge Scholar Publishing, New Castle, pp.131-152, 2019

Metrics

Publication

29

Citation (Scholar)

7

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals