Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YEREL TARİH BAĞLAMINDA ADAPAZARI HALKEVİ DERGİSİ “SAKARYA”

IX. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2023), Sakarya, Turkey, 06 September 2023, pp.120-121 Creative Commons License

Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Doğa: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenme Deneyimleri

10. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 08 June 2023, pp.1758 Sustainable Development

Okul Çağındaki Suriyeli Çocukların Entegrasyonuna Yönelik Demokratik Okul Düzenlemeleri

1O. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 9 - 11 June 2022, pp.185-186

Demokratik Vatandaşlık İçin Ortaokul Öğrencilerinin Sahip Olması Beklenen Duyuşsal Yeterlilikler

10. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Rize, Turkey, 9 - 11 June 2022, pp.186-188 Sustainable Development

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN AKADEMİSYENLERİN DEMOKRATİK OLMA HALİ

9. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu / USBES, Bolu, Turkey, 20 - 22 December 2021, no.126, pp.187-188

Öğrencilerin Gözünden Öğretmenlerin Etik Dışı Davranışları

VIII. Uluslararası sosyal bilgiler Eğitimi Sempozyumu (ISSSE-USBES 2019), Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Yönleriyle Değerlendirilmesi

II. International Teacher Education and Accredit ation Congress 1 II. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Rize, Turkey, 27 October - 29 December 2018, pp.100

TGA TABANLI ETKİNLİKLERLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ VE ÖRNEK ETKİNLİKLER

II. Uluslararasi Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi II. International Teacher Education and Accredit ation Congress 1 II. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının farklı yönleriyle değerlendirilmesi

II. Uluslararasi Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 27 - 29 October 2018

TGA Tabanlı Etkinliklerle Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Örnek Etkinlikler

II. Uluslararasi Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 27 - 29 October 2018

2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Sanat ve Estetik

2. Uluslararası Sınırsız Eğitimi ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2017), Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018

Öğretmenlik Uygulama Derslerinin Mebbis’xxe Entegrasyonuna Yönelik Paydaş Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11 - 14 April 2018

Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Tahmin- Gözle- Açıkla Yöntemine İlişkin Öğrenci Görüşleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.517

Books & Book Chapters

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK EĞİTİMİ İÇİN KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, Prof. Dr. Erdal BAY; Dr. Kübra Dilek TANKIZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.87-110, 2023 Sustainable Development

ALTERNATİF BİR EĞİTİM MODELİ: WALDORF PEDAGOJİSİ

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, Prof. Dr. Erdal BAY; Dr. Kübra Dilek TANKIZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.171-193, 2023 Sustainable Development

TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA

in: KURAMDAN UYGULMAYA SOSYAL BİLGİLERDE KAVRAM ÖĞRETİMİ, TEKİN ÇELİKKAYA YAVUZ AKBAŞ, Editor, Nobel, Ankara, pp.351-379, 2020

Metrics

Publication

19

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals