Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rize'nin Kruvaziyer Turizm Potansiyelinin İncelenmesi

II.Rize Sempozyumu: Turizm, Rize, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.81-97 Creative Commons License

What should be done for the Development of Cruise Tourism in the Black Sea Countries?

1st Regional Symposium: Cruise Tourism: The World Experience and Perspectives of Development in the Black Sea Region, Batum, Georgia, 25 - 26 March 2016, pp.45 Sustainable Development

Ahmet Tevfik İleri'de Vatan ve Millet Sevgisi

Tevfik İleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 14 - 16 March 2016, pp.201-213 Creative Commons License

Karadeniz Havzasının Gelişiminde Turizmin Yeri ve Önemi

Karadeniz Üniversiteleri Birliği Turizm Çalıştayı Black Sea University Network, Workshop on: Tourism as a key factor for sustainable development of Black Sea Region, Rize, Turkey, 7 - 08 November 2013

Kurumsal Yönetişimin KİT Yönetimlerinin Geliştirilmesine Katkıları

KAYFOR XI; Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, Samsun, Turkey, 31 October - 02 November 2013, vol.1, no.1, pp.165-178 Creative Commons License

Yönetişimin Kamu Sermayeli İşletme Yönetimine Katkıları

PASAFEC - Uluslararası Konferans, XXI. Yüzyılda Kamu Yönetiminin Yeniden Düşünülmesi: Kamu Çalışanlarının İlişkiler, İletişim ve İşbirliği Alanlarında Kapasitelerinin Geliştirilmes, Elazığ, Turkey, 12 - 14 June 2013, pp.1

Çay Sektöründe Üst Kuruluş İhtiyacı ve Sektöre Katkıları

II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 May 2013, pp.23-38 Creative Commons License

Doğu Karadeniz Sanayi Ticaret ve Lojistik Merkezi

II. Rize Kalkınma Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 May 2013, pp.269-277 Creative Commons License

Turkey: An Important Economy, A Little Known Tea Market

Zenith: 6th Beverages Middle East Congress (BevME), Dubai, United Arab Emirates, 2 - 05 December 2012

Çay Sektöründe Yapı Değişiminin Plânlanması

IV.Karadeniz Kalkınma Kurultayı: DOKAP ve Bölgesel Kalkınma Planları, Rize, Turkey, 31 October - 01 November 2012, vol.1, pp.131-148 Creative Commons License

Türk Çayı Nasıl Dünya Markası Olur?

Türk Çayının Markalaştırılması 2023 Vizyonu Çalıştayı, Rize, Turkey, 16 - 20 November 2011

Çaykur’un Üreticiye Devri İçin Bir Model Önerisi

1. Rize Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 November 2006, pp.159-169 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Cumhuriyetle Yaşıt Bir Ürün: Rize Çayının Tarihçesi

in: Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950), Aslan,Z.,Arıkan,M., Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.242-292, 2018 Creative Commons License

STK Temsilcilerinin Rize’ye Değer Katacak Yenilikçi Fikir ve Yaklaşımları

in: Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı: Sorunlar, Çözümler ve Gelecek Perspektifleri, Sakli AR, Karataş Z, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.183-242, 2017 Creative Commons License

Dünyada ve Türkiye’de Üniversitelerin Tarihi Gelişimi

in: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri, ALİ RIZA SAKLI, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, pp.7-49, 2017 Creative Commons License

Stratejik Kurumsal Yönetişim

Nobel Yayınevi, Ankara, 2012

Kamu İşletmelerinde Kurumsal Yönetişim

in: Yönetişim: Kuram, Boyutlar, Uygulama, Çukurçayır, A, Eşki Uğuz H, Eroğlu H T., Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.371-414, 2010

Türk Çayının Dünü ve Bugünü

Kaknüs Yayınevi, İstanbul, 2008

Other Publications