Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

RELATIONSHIP BETWEEN HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS AND QUALITY OF LIFE: AN ANALYSIS OF HIGH SCHOOL LICENSED ATHLETES

South African Journal For Research In Sport Physical Education And Recreation, vol.43, no.1, pp.13-27, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

ROLE OF MOTOR SKILLS IN PHYSICAL EDUCATION PREDISPOSITION AND SOCIAL COMPETENCE

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION, vol.43, no.1, pp.97-112, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Effects of kinesio taping on anaerobic power and capacity results

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, vol.56, no.6, pp.709-713, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kadın Futsal ve Voleybolcuların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri ile Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması

The Journal of International Social Research, vol.13, no.75, pp.956-963, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ciddi Boş Zaman Ölçeği-Kısa Formu (18 Madde)’xxnun Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Spormetre-The Journal of Physical Education and Sport Sciences, vol.18, no.3, pp.136-145, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dağ Bisikletçilerinin Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Araştırılması

Journal of Physical Education and Sport Sciences, vol.22, no.2, pp.38-50, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ÇOCUK BEDEN KOORDİNASYON TESTİNİN ORTAOKUL GRUBU TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.16, no.4, pp.1-11, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bireysel Şiddet Açısından Spor Medyasının Etkileri

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.30-42, 2017 (Other Refereed National Journals)

Investigation of the Mental Endurance Levels of the Athletes Participating in the Table Tennis Championship of Universities in Turkey

International Journal of Science Culture and Sport, vol.5, no.4, pp.356-363, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Research of Winter Olympics: Example of Erzurum

Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.7, no.2, pp.271-286, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rize ilinde Ortaokul ve Liselerarası Yarışmalara Katılan Öğrencilerin Sınav ve Müsabaka Öncesi Kaygı Düzeylerinin Araştırılması

Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, vol.2, no.4, pp.159-166, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing

International Journal of Sport Studies, vol.6, no.10, pp.644-650, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing

International Journal of Sport Studies, vol.6, no.10, pp.644-650, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing

International Journal of Sport Studies, vol.6, no.10, pp.644-650, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Official Internet Sites of Super League Teams in Terms of Marketing

International Journal of Sport Studies., vol.6, no.10, pp.644-650, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Analysis on the Attitudes of College Students to Physical Education and Sport Pedagogy Course in terms of Some Variables

International journal of Science Culture and Sport, vol.4, no.18, pp.404, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Learning Styles of Student Athletes according to Alma Mater and Academic Achievement

International journal of Science Culture and Sport, vol.4, no.17, pp.146, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of sodium bicarbonate ingestion on lactatesteady state responses in female futsal players

Journal of Physical Education and Sport Management, vol.7, no.4, pp.26-31, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK MİLLİ ATLETİZM TAKIMI SPORCULARININKAYGI DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of the Physical Activity Participation Levels and Obesity Status of Academic Staff

International journal of Science Culture and Sport, vol.4, no.17, pp.329, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İşitme Engelli Genç Milli Atletlerin Kaygı Düzeylerinin Araştırılması

Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okullar arası Müsabakalara Katılan 10-11 Yaş Grubu Sporcu Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Temel Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.21-32, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY INPSYCHOLOGICAL RESILIENCE

Baltic Journal of Sport and Health Science, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Rize de Liselerarası Spor Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Saldırganlık Durumlarının Araştırılması

International Journal Of Sports Research, vol.5, no.2, pp.25-41, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesi

International Journal Of Sport Research, vol.5, no.2, pp.1-23, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eskrimcilerin Müsabaka Öncesi Ve Sonrasında Yaşadıkları Durumluluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

International Journal Of Sport Research, vol.5, no.2, pp.59-71, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Ball Handling Training in Basketball on Hand Dexterity of Trainable Mentally Retarted Children

International, Journal Of Sport Research, vol.5, no.1, pp.1-13, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of the Life Satisfactions Levels of Students Receiving Education in Sports Sciences

International Journal of Science Culture and Sports, vol.11, pp.336-346, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of Students Attitudes on the Environment The Influence on Participation in Outdoor Recreation

International Journal of Sport Studies, vol.4, no.9, pp.1109-1113, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Factors That May Constrain Participation of Sportive and Non Sportive Recreational Activities Among University Students

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-13, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Different Warm-Up Durations on Wingate Anaerobic Power and Capacity Results

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.43-52, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Creatine Supplementation on Motor Performance in Female Futsal Players

The Online Journal of Recreation and Sport, vol.2, no.4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

KİNEZYOBAND UYGULAMASININ BACAK KUVVETİ, DİKEY VEDERİNLİK SIÇRAMA DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.9, no.3, pp.41-46, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating Free Time Motivation Scores of Physical Education and Faculty of Education Students According To Different Variables

Investigating Free Time Motivation Scoresof Physical Education and Faculty ofEducation Students According ToDifferent Variables, vol.2, no.1, pp.18-24, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of blood lactate and heart rate of indoor sportsathletes as a response to various loads

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.15, no.3, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Basketbolcu Çocukların Fiziksel Yapılarının Bazı Fizyolojik Ve Biyomotorik Özellikler Üzerine Etkisinin Araştırılması

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Erciyes Üniversitesi, vol.14, no.2, pp.111-118, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trabzonspor lu minik yıldız ve genç futbolcuların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması

Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.11-18, 1999 (Other Refereed National Journals)

Bazı Temel Fiziksel Ve Motorik Özelliklerin Kız Ve Erkeklerde 4 20 Yaşlar Arasında Gelişmesi

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-5, 1999 (Other Refereed National Journals)

Farklı spor branşlarında bazı fiziksel uygunluk değerlerinin sedanter grupla karşılaştırılması

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.25-35, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COACHING EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY

4th International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, pp.695-712

Investigation Of Mental Endurance Level Of Table Tennis Player Who Participated InTurkey Championship

4th International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, pp.1364-1375

AN INVESTIGATION OF STATE AND TRAIT ANXIETY LEVEL OF BADMINTONPLAYERS WHO WERE PARTICIPATED IN TURKEY CHAMPIONSHIP

4th International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, pp.239-252

INVESTIGATION OF TURKEY JUNIOR TAEKWONDO CHAMPIONSHIP PARTICIPATING STUDENT ATHLETES ANXİETY LEVELS

4th International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, pp.136-149

Investıgatıon Of Socıal Physıcal Anxıety Levels Of Students, Who Particıpatıng In Sport Or Not, In Rteü

4th International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Denizli, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, pp.1428-1429

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarinin Algilanan Rekreasyon Fayda Düzeylerinin İncelenmesi

3. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Batumi, Georgia, 19 - 21 October 2019, pp.235-244 Sustainable Development

Spor Eğitimcisi ve Spor Yöneticilerinin Türk Spor Yönetimine ilişkin Görüşlerinin Araştırılması

2. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Bodrum, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.276-281

Rize’de Sağlık Çalışnlarının Spora Yönelik Tutumlarının Araştırılması

2nd Eurasian Sports Sciences Congress, Muş, Turkey, 2 - 05 May 2019, vol.1, pp.206

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Paternalist Liderlik Düzeylerinin İncelenmesi

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018

Spor Lisesi Öğrencilerinin Algılanan Okul Deneyimleri

16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.1024-1028

Geleneksel Türk Sporları

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, vol.3, pp.143-153

Rize’de Normal ve Spor Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Araştırılması

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, vol.3, pp.436-445

Fark lı Düzeydek i Futbolcuların Sportmenlik Anlayışlarının İncelenmesi

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Turkey, 15 - 18 November 2018, vol.3, pp.221-233

Özel Yetenek Sınavına Katılan Aday Öğrencilerin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.1909-1916

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE DÜZEYLERİNİNARAŞTIRILMASI

International 2nd Academic Sports Research Congress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.2, pp.753-763

Ortaokul Öğrencilerinin Okul ve Okul Dışı Aktivitelere Katılımlarına Göre Motor Beceri Yetkinliklerinin İncelenmesi

International 2nd Academic Sports Research Congress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, pp.61-65

Özel Yetenek Sınavına Katılan Aday Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi

International 2nd Academic Sports Research Congress, Batumi, Georgia, 19 September - 21 August 2018, pp.696-703

Türkiye Grekoromen Şampiyonasına Katılan Güreşçilerin Mental Dayanıklılıklarının Araştırılması

6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, vol.6, pp.409-419

Investigation of Mental Toughness of Wrestlers Who Participated at Grekoromen Championship of Turkey

6. International Conference on Science, Culture, and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.409-419

Ciddi Boş Zaman Perspektifine Göre Gönüllülük: Gençlik Liderleri Örneği

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, 5 - 08 April 2018

TENİS TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN VİDEO PROGRAMININ AOS TESTİ ÜZERİNE ETKİSİ

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 25 November 2017, vol.1, pp.594

Spor ve Otizm

15. Uluslar Arası Spor Bililmleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 17 November 2017

Spor Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışlarının Araştırılması

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.1583-1584

Özel Ve Devlet Okulu Öğrencilerinin Motor Gelişimlerin İncelenmesi

2. uluslararası Spor Eğitim ve toplum kongresi, 19 - 21 October 2017

Comparison of Physical Fitness Levels And Motoric Characteristics of Female Futsal And Volleyball Players

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, pp.63

Physical activity experiences of prospective teachers from primary schools to universities

World Health, Sport, Tourism Congress Exhibition (HESTOUREX), Antalya, Turkey, 6 - 09 April 2017

Çeşitli Branşlarda Spor Yapan Sporcuların Zaman Perspektiflerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

IV International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 May - 14 June 2017, pp.1962-1963

Çeşitli Branşlarda Spor Yapan Sporcuların Zaman Perspektiflerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

IV International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 May - 14 June 2017, pp.1962-1963

WINTER OLYMPICS RESEARCH ERZURUM EXAMPLE

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, 18 - 20 November 2016

TÜRKİYE DE ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNİN DERS PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, 18 - 20 November 2016

AN INVESTIGATION OF ATTITUDES OF DISTANCE EDUCATION OF RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY SPORT MANAGEMENT STUDENTS

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.49

AN INVESTIGATION OF ATTITUDES OF DISTANCE EDUCATION OF RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY SPORT MANAGEMENT STUDENTS

THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.49

BESYO 1 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ RTEÜ ÖRNEĞİ

VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Turkey, 13 - 15 October 2016

SPOR YÖNETiciSi ADAYLARININ KiTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

VI. International Cangress on Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, no.1, pp.218

SPOR YÖNETiciSi ADAYLARININ KiTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

VI. International Cangress on Research in Education, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, no.1, pp.218

Besyo 1 sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Sitilleri RTEÜ Örneği

VI. International Cangress on Research in Education, 13 - 15 October 2016

THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE

The 28th Symposium of the International Council for Physical Activity and Fitness Research, 24 - 27 August 2016

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA EĞİTİM ALAN ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

4th International Conference On Science Culture And Sport, Ohrid, Macedonia, 23 - 24 May 2015, pp.175

An Investigation Of Anxiety Levels Of Hearing Impaired Turkish National Young Athletes

International Congress on Sports Education and Health Sciences, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 May 2015, pp.16-17

EXAMINATION OF THE CAREER DESICION SELF EFFICACY OF PRESERVICE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ACCORDING TO SOME VARIABLES

International Congress on Sports Education and Health Science, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 May 2015, pp.27-28

An Investigation Of Turkish National Athletic Teams Anxiety Levels

International Congress on Sports Education and Health Sciences, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 May 2015, pp.4-5

Uluslararası Spor Vizyonu Geliştirmek için yeni bir başlangıç 2023

Uluslartarası Spor Bilimleri Araştırması Kongresi ULEAD, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 September 2015

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Kaygı Düzeylerinin Araştırılması

4th International Conference On Science Culture And Sport, Ohrid, Macedonia, 23 - 24 May 2015, pp.175

Evaluation Of Alexithymia Level In Individuals Who Do Sports Or Not According To Some Variables

2nd International Congress On Sport For All And Sport Tourism, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2012

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Spor Eğitimi Ne Olmalıdır

Uluslararası AB Müzakere Sürecinde Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Yapısındaki Değişim ve Dönüşümler Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 16 March 2006 - 16 November 2012

Books & Book Chapters

Vücut Kompozisyonu Temel Bileşenleri

in: Spor Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar, Özen Gökmen, Atar Özdemir, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.177-192, 2020

Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İle Diğer ÖğretmenAdaylarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi

in: Akademik Spor Araştırmaları 2020, Çelik, Akın, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.17-28, 2020

Üst düzey Eskrimcilerle, Eskrim sporuna yeni başlayanların bazı Fiziksel, Biyomotor özellikleriyle Vücut yağ yüzdelerinin Araştırılması

in: Spor Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri, Oktay Kızar, Editor, GeceAkademi, Ankara, pp.157-168, 2019

Assessment of High School Students’Level ofAggression on The Basis of Sports Participation

in: Multidisciplinary Current Researchin Sports Sciences, Abdullah Bora ÖZKARA, Editor, Gece Publishing, pp.71-84, 2019