Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Importance of Project Site Selection in Geotechnical Engineering

Vth International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering, Turkey, 12 - 15 December 2020, pp.1

Investigation of the Stability of the Rock Slope Adjacent to the Köprüköy (Ardeşen-Rize) Primary and Secondary School Building

2nd International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 October 2020, pp.309-310

T3 Tüneli (Pehlivantaşı-Rize) Güzergâhındaki Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri

2. ULUSAL TÜNELCİLİK VE YER ALTI YAPILARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 4 - 05 December 2019, pp.303-311

Investigation of Slope Movements of Gümüşköy-Topçam Highway Landslide by Inclinometer Measurements

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards, Karabük, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.251-257

Evaluation of the Slope Stability and Monitoring of a Landslide in the Köprülü (Rize, Turkey) Village Settlement Area

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.166-178

2D and 3D Stability Investigation of a Deep Shaft: a Case StudyFrom New Zigana Tunnel

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.1232-1242

Yeni Zigana Tünelinde Açılan 2 Nolu Hizmet Kuyusu Kazısının Duraylılık Analizi

Karayolları 4. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2018, pp.120-126

The Importance of Landslide Susceptibility Maps in Natural Disaster Studies

1th International Disaster Management Conference, Gümüşhane, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.1-2

Salarha (Rize) Tüneli Güzergâhındaki Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Açısından İncelenmesi

12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.120-126

Subaşı (Hopa-Artvin) Viyadüğü İnşa Alanındaki Kaya Kütlelerinin Taşıma Gücü Özellikleri

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017, Adana, Turkey, 12 October 2017, pp.179-185

Engineering Geological Assessment and Preliminary Support Design for Cankurtaran Tunnel NE Turkey

Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016

Bir Kaya Şevinin Devrilme Türü Duraysızlık Açısından İncelenmesi

16. Ulusal Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 12 - 15 October 2016

Bearing capacity assessment of rock masses at the Subasi viaduct site NE Turkey

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, PRAG, Czech Republic, 5 - 09 September 2016

The Use of the FEM SSR Method in Evaluation of Rock Slope Stability

2nd International Multidisciplinary Eurasian Congress, Odessa, Ukraine, 11 - 14 June 2016

The Investigation of the Excavatability Properties of the Rock Masses Along the Cankurtaran Tunnel NE Turkey

2nd International Multidisciplinary Eurasian Congress, Odessa, Ukraine, 11 June 2016

Cankurtaran Tünelinde Proje Tasarım ve Yapım Karşılaştırılması

1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.502-509

Cankurtaran Tüneli nin Çıkış Bölümündeki Portal ve Yol Yarma Şevinin Duraylılık Analizleri

Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.161-168

Geç Kretase Yaşlı Bazaltların Maçka Trabzon Kırmataş Olarak Kullanılabilirliği

7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 March 2015, pp.285-291

Donma Çözülmenin Jeoteknik Özellikler Üzerindeki Etkisi Gümüşhane Graniti Örneği

3. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2013

Harşit Giresun Granitlerinin Mermer Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

2. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 February 2010, pp.165-171

Killi Formasyonlarda Tünel Tahkimat Tasarımı

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.411-416

Süreksizliklerdeki Kil Dolgularının Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri Üzerindeki Etkisi

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Trabzon, Trabzon, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.417-422

Atasu Baraj Trabzon yerinde geçirimliliğin deneysel ve sayısal analizlerle değerlendirilmesi

2. Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 09 September 2009

Tünellerde Kazı Öncesi ve Sonrası Belirlenen Kaya Kütle Sınıflarının Karşılaştırılması Konakönü Tüneli Örneği Trabzon

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.277-284

Hafriyat Malzemelerinin Dolgu Amaçlı Olarak Kullanılmasında Malzeme Özelliklerinin Etkisi

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.355-362

Tünel Kazılarından Çıkan Hafriyat Malzemelerinin Değerlendirilmesi Konakönü Tüneli Örneği Araklı Trabzon

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’08, İstanbul, Turkey, 2 - 06 November 2008, pp.389-396

Kaya Ortamında Düzenli Depolama Trabzon İli İçin Bir Örnek Çalışma

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’08, İstanbul, Turkey, 2 - 06 November 2008, pp.105-112

Giresun Adasının Tarihsel ve Çevresel Önemi

Karadeniz Uluslararsı Çevre Sempozyumu, Giresun, Turkey, 25 - 29 September 2008, vol.2, pp.523-553

Geotechnical Investigation of the Konakönü Tunnel Araklı Trabzon

33th International Geological Congress, Oslo, Norway, 5 - 14 August 2008

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

234

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

288

H-Index (Scopus)

11

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals