Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Stability Investigation of a Deep Shaft Using Different Methods

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS, vol.21, no.2, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Slope stability evaluation and monitoring of a landslide: a case study from NE Turkey

JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, vol.17, no.11, pp.2624-2635, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2D and 3D numerical simulations of a reinforced landslide: A case study in NE Turkey

JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, vol.129, no.1, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Geotechnical studies and primary support design for a highway tunnel: a case study in Turkey

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.78, no.8, pp.6311-6334, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Engineering geological appraisal and preliminary support design for the Salarha Tunnel, Northeast Turkey

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.78, no.2, pp.1095-1112, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comparing the pozzolanic activity properties of obsidian to those of fly ash and blast furnace slag

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.164, pp.297-307, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Geotechnical assessment of a slope stability problem in the Citlakkale residential area (Giresun, NE Turkey)

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.76, no.3, pp.875-889, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Stability assessment of high-steep cut slope debris on a landslide (Gumushane, NE Turkey)

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.75, no.1, pp.89-99, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Utilizing the strength conversion factor in the estimation of uniaxial compressive strength from the point load index

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.75, no.1, pp.341-357, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of the specimen length on ultrasonic P-wave velocity in some volcanic rocks and limestones

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, vol.112, pp.142-149, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Use of the point load index in estimation of the strength rating for the RMR system

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, vol.106, pp.40-49, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Rize Taşlıdere Havzasında Heyelan Kontrolü: Örnek Olay İncelemesi, Kireçhane ve Kırklartepe Yöreleri

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.6, no.4, pp.526-531, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Trabzon ve Rize kıyılarındaki T-mahmuzların plaj olarak kullanılabilirliği üzerine alan çalışması

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.4, pp.610-619, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yamaç Duraylılığı Araştırmalarında 2D ve 3D FEM-SSR Yöntemlerinin Kullanılması: Borçka (Artvin) Yöresinden Örnek Bir Çalışma

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.272-283, 2019 (Other Refereed National Journals)

Gündoğan (Ardeşen-Rize) Köyü Yerleşim Alanındaki Yamaç Duraysızlığının Jeoteknik Açıdan İncelenmesi

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol.4, no.2, pp.221-235, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bir Kaya Şevinin Devrilme Türü Duraysızlık Açısından Kinematik ve Sayısal Analizlerle Değerlendirilmesi Devgeriş Samsun

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.40, no.1, pp.53-67, 2016 (Other Refereed National Journals) identifier

Zayıf Kaya Kütlelerinde Açılan Tünellerde Ampirik ve Nümerik Yöntemlerle Duraylılık Analizi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.37, no.2, pp.103-116, 2013 (Other Refereed National Journals)

Analysis of support requirements for a tunnel portal in weak rock A case study from Turkey

Scientific Research And Essays, vol.6, no.31, pp.6566-6583, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Konakönü Tüneli nden Araklı Trabzon Çıkan Volkanik Kökenli Hafriyat Malzemelerinin Dolgu Amaçlı Olarak Kullanılmasının İrdelenmesi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.22, no.2, pp.171-180, 2011 (Other Refereed National Journals)

Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesinde Kullanılan Yöntem ve Parametrelere İlişkin Genel Bir Değerlendirme

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.151-176, 2011 (Other Refereed National Journals)

Applicability of excavatability classification systems in underground excavations A case study

Scientific Research And Essays, vol.6, no.25, pp.5331-5341, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği Konakönü Tüneli Örneği Trabzon

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.43-52, 2011 (Other Refereed National Journals)

Doğaltaş Ocaklarında Blok Hacminin Belirlenmesi için RQD ve Jv nin Kullanılabilirliği

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.35, no.1, pp.79-90, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Importance of Project Site Selection in Geotechnical Engineering

Vth International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering, Turkey, 12 - 15 December 2020, pp.1

Investigation of the Stability of the Rock Slope Adjacent to the Köprüköy (Ardeşen-Rize) Primary and Secondary School Building

2nd International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 October 2020, pp.309-310

T3 Tüneli (Pehlivantaşı-Rize) Güzergâhındaki Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Özellikleri

2. ULUSAL TÜNELCİLİK VE YER ALTI YAPILARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 4 - 05 December 2019, pp.303-311

Investigation of Slope Movements of Gümüşköy-Topçam Highway Landslide by Inclinometer Measurements

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards, Karabük, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.251-257

Evaluation of the Slope Stability and Monitoring of a Landslide in the Köprülü (Rize, Turkey) Village Settlement Area

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.166-178

2D and 3D Stability Investigation of a Deep Shaft: a Case StudyFrom New Zigana Tunnel

4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.1232-1242

Yeni Zigana Tünelinde Açılan 2 Nolu Hizmet Kuyusu Kazısının Duraylılık Analizi

Karayolları 4. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2018, pp.120-126

The Importance of Landslide Susceptibility Maps in Natural Disaster Studies

1th International Disaster Management Conference, Gümüşhane, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.1-2

Salarha (Rize) Tüneli Güzergâhındaki Kaya Kütlelerinin Kazılabilirlik Açısından İncelenmesi

12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.120-126

Subaşı (Hopa-Artvin) Viyadüğü İnşa Alanındaki Kaya Kütlelerinin Taşıma Gücü Özellikleri

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu 2017, Adana, Turkey, 12 October 2017, pp.179-185

Engineering Geological Assessment and Preliminary Support Design for Cankurtaran Tunnel NE Turkey

Uluslararası Karadeniz Madencilik ve Tünelcilik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 2 - 04 November 2016

Bir Kaya Şevinin Devrilme Türü Duraysızlık Açısından İncelenmesi

16. Ulusal Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 12 - 15 October 2016

Bearing capacity assessment of rock masses at the Subasi viaduct site NE Turkey

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, PRAG, Czech Republic, 5 - 09 September 2016

The Use of the FEM SSR Method in Evaluation of Rock Slope Stability

2nd International Multidisciplinary Eurasian Congress, Odessa, Ukraine, 11 - 14 June 2016

The Investigation of the Excavatability Properties of the Rock Masses Along the Cankurtaran Tunnel NE Turkey

2nd International Multidisciplinary Eurasian Congress, Odessa, Ukraine, 11 June 2016

Cankurtaran Tünelinde Proje Tasarım ve Yapım Karşılaştırılması

1. Ulusal Tünelcilik ve Yer Altı Yapıları Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.502-509

Cankurtaran Tüneli nin Çıkış Bölümündeki Portal ve Yol Yarma Şevinin Duraylılık Analizleri

Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.161-168

Geç Kretase Yaşlı Bazaltların Maçka Trabzon Kırmataş Olarak Kullanılabilirliği

7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 March 2015, pp.285-291

Dolaylı Yöntemlerle Belirlenen Kaya Malzemesine Ait Tek Eksenli Basınç Dayanımı Parametresinin RMR89 Puanı Hesaplamalarında Kullanılabilirliği

3. Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları ve Sempozyumu Sergisi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2013, pp.361-368

Donma Çözülmenin Jeoteknik Özellikler Üzerindeki Etkisi Gümüşhane Graniti Örneği

3. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2013

Harşit Giresun Granitlerinin Mermer Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

2. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 February 2010, pp.165-171

Süreksizliklerdeki Kil Dolgularının Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri Üzerindeki Etkisi

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Trabzon, Trabzon, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.417-422

Killi Formasyonlarda Tünel Tahkimat Tasarımı

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.411-416

Atasu Baraj Trabzon yerinde geçirimliliğin deneysel ve sayısal analizlerle değerlendirilmesi

2. Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 09 September 2009

Tünellerde Kazı Öncesi Yapılması Gereken Jeoteknik Çalışmaların Önemi Konakönü Tüneli Örneği Trabzon

2. Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 09 September 2009

Tünellerde Kazı Öncesi ve Sonrası Belirlenen Kaya Kütle Sınıflarının Karşılaştırılması Konakönü Tüneli Örneği Trabzon

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.277-284

Hafriyat Malzemelerinin Dolgu Amaçlı Olarak Kullanılmasında Malzeme Özelliklerinin Etkisi

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.355-362

Tünel Kazılarından Çıkan Hafriyat Malzemelerinin Değerlendirilmesi Konakönü Tüneli Örneği Araklı Trabzon

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’08, İstanbul, Turkey, 2 - 06 November 2008, pp.389-396

Kaya Ortamında Düzenli Depolama Trabzon İli İçin Bir Örnek Çalışma

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu’08, İstanbul, Turkey, 2 - 06 November 2008, pp.105-112

Giresun Adasının Tarihsel ve Çevresel Önemi

Karadeniz Uluslararsı Çevre Sempozyumu, Giresun, Turkey, 25 - 29 September 2008, vol.2, pp.523-553

Geotechnical Investigation of the Konakönü Tunnel Araklı Trabzon

33th International Geological Congress, Oslo, Norway, 5 - 14 August 2008