Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Phenolic Content and Antioxidant Activity ofVaccinicum myrtillus Collected from Rize Highlands, Turkey

International Journal of Crop Science and Technology, cilt.5, sa.1, ss.14-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Düşük Sıcaklıkların Echinacea purpurea L. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 01-04 Kasım 2019, Antalya, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2019, ss.24

Rize Florasında Yayılış Gösteren Aslanpençesi Türleri (Alchemilla spp.) ve Tıbbi Önemleri

Türkiye 13. Ulusal I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2019, ss.129-135

Düşük Sıcaklıkların Echinacea purpurea L. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2019, ss.222

Organic Tea Production Trials in Rize, Turkey

4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi, 20 - 22 Nisan 2019

Adaptation of Echinacea in Rize

4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019

Health Effects of Purple Tea (Camellia sinensis)

International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.8-12

Tea Seed Oil and Health Properties

International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.340-344

Çay Tiplerinin (Siyah, Yeşil ve Beyaz Çay) Tıbbi Önemi

International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.78-83

Switch to Organic Tea Production in Rize, Turkey

4TH INTERNATIONALAGRICULTURECONGRESS, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.50

Doğu Karadeniz Organik Çay Tarımı Çalışmaları

I. Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Simpozyumu, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.18

Medicinal And Aromatic Plant Genetic Resources of Rize/Turkey

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.80

Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities

III. İnternational Plant Breeding Congress, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.49

Characterisation of Members of The Lamiaceae Family Collected from The Rize Province, Turkey

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.36

Medicinal And Aromatic Plant Genetic Resources of Rize/Turkey

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.80

Medicinal And Aromatic Plant Genetic Resources Of Rize/Turkey

III. İnternational Plant Breeding Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.80

The bottleneck in Brassica edible oil quality: Brassica nigra

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.71

Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities.

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.49

Characterisation of Members of The Lamiaceae Family Collected from The Rize Province, Turkey

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.36

Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities.

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.49

The bottleneck in Brassica edible oil quality: Brassica nigra

II. İnternational Plant Breeding Congress, Girne, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2017, ss.71

Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities

III. İnternational Plnat Breeding Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.49

The bottleneck in Brassica edible oil quality: Brassica nigra

III. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 19 Ekim 2017, ss.71

Doğu Karadeniz Organik Çay Tarımı Çalışmaları

1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity (Otbiyosem), Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.27

Doğu Karadeniz Organik Çay Tarımı Çalışmaları

1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity (Otbiyosem), Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.27

Doğu Karadeniz Organik Çay Tarımı Çalışmaları

1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity (Otbiyosem), Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.18

DETERMINATION OF THE EFFECT OF CHEMICAL AND ORGANICFERTILIZERS ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF GREEN TEA (CAMELLIASINENSIS L.)

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.63

MASS SALED MEDICINAL PLANTS AT HERBALISTS IN RİZE AND THEIR INTENDED USAGES

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.127

PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VACCINICUM MYRTILLUS COLLECTED FROM THE RİZE FLORA

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.129

MASS SALED MEDICINAL PLANTS AT HERBALISTS IN RİZE AND THEIR INTENDED USAGES

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.127

PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VACCINICUM MYRTILLUS COLLECTED FROM THE RİZE FLORA

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.129

MASS SALED MEDICINAL PLANTS AT HERBALISTS IN RİZE AND THEIR INTENDED USAGES

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.127

MASS SALED MEDICINAL PLANTS AT HERBALISTS IN RİZE AND THEIR INTENDED USAGES

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.127

DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITIY OF SAFFLOWER(CARTHAMUS TINCTORIOUS L.) FLOWERS GROWN AT ECOLOGICALCONDITIONS OF YOZGAT

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.128

PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VACCINICUM MYRTILLUS COLLECTED FROM THE RİZE FLORA

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.129

DETERMINATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT FERTILIZER DOSES ANDDIFFEENT DRYING METHODS ON TOTAL PHENOL CONTENT ANDANTIOXIDANT ACTIVITY OF ORGANIC WHITE TEA (CAMELLIA SINENSIS L.)

The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences), Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.62

THE MULTIPLICATION OF ORIGANUM SPP. COLLECTED FROMRIZE HIGHLANDS WITH SEED AND PERLITE

I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1834

MEDICINAL İMPORTANCE OF WHITE TEA (CAMELLIA SINENSIS L.)

I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1578

CHARACTERISATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS BELONGING TO THE LAMIACEAE FAMILY DISTRIBUTED IN THE RIZE PROVINCE, TURKEY

1. INTERNATIONALl CONGRESS MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 Mayıs - 12 Temmuz 2017, ss.244

CHARACTERISATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS BELONGING TO THE LAMIACEAE FAMILY DISTRIBUTED IN THE RIZE PROVINCE, TURKEY

1. INTERNATIONALl CONGRESS MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 Mayıs - 12 Temmuz 2017, ss.244

CHARACTERISATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS BELONGING TO THE LAMIACEAE FAMILY DISTRIBUTED IN THE RIZE PROVINCE, TURKEY

1. INTERNATIONALl CONGRESS MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 Mayıs - 12 Temmuz 2017, ss.244

MEDICINAL IMPORTANCE OF WHITE TEA (CAMELLIA SINENSIS L.).

I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.1578

THE İMPORTANCE OF SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIOUS L.) AS A MEDICINAL PLANT, REGARDING IT’S ACTIVE SUBSTANCES

1. INTERNATIONALl CONGRESS MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2017, ss.1832 Creative Commons License

CHEMICAL CONTENT AND IMPORTANCE FOR COMPLEMENTARY MEDICINE OF TEA (CAMELLIA SINENSIS L.)

I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2017, ss.1833

CHEMICAL CONTENT AND IMPORTANCE FOR COMPLEMENTARY MEDICINE OF TEA (CAMELLIA SINENSIS L.)

I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2017, ss.1833

CHEMICAL CONTENT AND IMPORTANCE FOR COMPLEMENTARY MEDICINE OF TEA (CAMELLIA SINENSIS L.)

I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2017, ss.1833

THE İMPORTANCE OF SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIOUS L.) AS A MEDICINAL PLANT, REGARDING IT’S ACTIVE SUBSTANCES

1. INTERNATIONALl CONGRESS MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2017, ss.1832

CHEMICAL CONTENT AND IMPORTANCE FOR COMPLEMENTARY MEDICINE OF TEA (CAMELLIA SINENSIS L.)

I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.1576

MEDICINAL IMPORTANCE OF WHITE TEA (CAMELLIA SINENSIS L.).

I. INTERNATIONAL CONGRESSON MEDICINAL AND AROM ATIC PL ANTS”NATUR AL AND HEALTHY LiFE”, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.1578

MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE/TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.410

MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE/TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.901-905 Creative Commons License

MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE/TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.410

MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE/TURKEY

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.410

MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE TURKEY Sarajevo BOSNA HERSEK 6 9 Ekim 2016 pp 410 410

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016, saray bosna, Bosna-Hersek, 9 - 10 Eylül 2016, cilt.1, ss.901-905

Aysel ÖZCAN, Emine YURTERI, Fatih SEYİS TOTAL PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXYDANT ACTIVITY OF RHODODENDRON SPECIES COLLECTED FROM THE RİZE PROVINCE

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016",, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 6 - 09 Eylül 2016, ss.1019-1024

Aysel ÖZCAN, Emine YURTERI, Fatih SEYİS TOTAL PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXYDANT ACTIVITY OF RHODODENDRON SPECIES COLLECTED FROM THE RİZE PROVINCE

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016",, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 6 - 09 Eylül 2016, ss.1019-1024

Aysel ÖZCAN, Emine YURTERI, Fatih SEYİS TOTAL PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXYDANT ACTIVITY OF RHODODENDRON SPECIES COLLECTED FROM THE RİZE PROVINCE

VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016",, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 6 - 09 Eylül 2016, ss.1019-1024

TIBBİ BİTKİLERİN ORGANİK GÜBRE OLARAKKULLANIM İMKÂNLARI

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2015

Tıbbi Bitkilerin Organik Gübre Olarak Kullanım İmkânları

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2015, ss.497-502 Creative Commons License

Organik Tarımda Bitki Islahı

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2015, ss.689 Creative Commons License

Medical Usage of Legumes

7th Annual ICGBEEAH, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 11 Temmuz 2015, ss.32-41

Biyolojik Çeşitliliği Tehdit Eden Unsurlar

GAP 7. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2015, ss.163-169

The importance of safflower Carthamustinctorious L a medicinal plant regarding it s active substances

The Second MediterraneanSymposium onMedicinal and Aromatic Plants, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015

The İmportance of Safflower (Carthamus tinctorious L.) ,a Medicinal Plant, Regarding It’s Active Substances

The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015, ss.1

The Multiplication of Salvia verticillata L. subsp verticillata Collected from Rize Highlands With Seed and Perlite

The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015, ss.1

The İmportance of Safflower (Carthamus tinctorious L.) ,a Medicinal Plant, Regarding It’s Active Substances

The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015, ss.1