Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FREEZE-DRYING OF FOODS

V. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, İstanbul, Turkey, 15 - 16 January 2023, pp.526-533

MIXED CONVECTION IN A SQUARE CAVITY FILLED WITH HYBRID NANOFLUID

5th International Anatolian Energy Symposium, Trabzon, Turkey, 24 - 25 March 2021, pp.794-802

Sol Duvarı Sinüzoidal Alt Duvarı Lineer Olarak Isıtılan Manyetik Akışkanlarda Isı Transferinin İncelenmesi

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 April 2019, vol.1, no.1, pp.979-986

MHD Natural Convection in Square Enclosure Having Linearly Heated Adjacent Walls

1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCESAND DESIGN SYMPOSIUM, Giresun, Turkey, 27 - 29 June 2018, vol.1, no.1, pp.835-843

Numerical Simulation of Natural Convection Heat Transfer in a Square Porous Cavity

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.10, pp.2101-2107

Natural Convection Heat Transfer in Linearly Heated or Cooled Trapezoidal Enclosure

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), Elazığ, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.2093-2100

ELEKTRONİK CİHAZLARIN SOĞUTULMASINDA ISI KAYNAĞI KONUMUNUN ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

MÜHENDİSLİKTE YENİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, Bayburt, Turkey, 22 October 2015, pp.181

Effects of discretization schemes on numerical results of natural convection heat transfer

2nd International Conference on Analysis and Applied Mathematics (ICAAM), Shymkent, Kazakhstan, 11 - 13 September 2014, vol.1611, pp.216-220 identifier identifier

KÖŞE NOKTALARINA ENGEL YERLEŞTİRİLEN KARE KAPALI ORTAMDA DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ

19.ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 09 September 2013, pp.819-825

TUĞLA İÇ GEOMETRİSİNİN ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

XI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 April 2013, pp.425-433

Sınır Şartlarının Kapalı Ortamlardaki Doğal Taşınımla Isı Transferi ve Sıcaklık Dağılımına Etkisinin Sayısal Analizi

IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2009, vol.1, no.1, pp.355-362 Sustainable Development

Gün İçerisindeki Güneş Işınımının Kapalı Ortamlardaki Doğal Taşınımla Isı Transferi Üzerine Etkilerinin Sayısal İncelenmesi

VIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2008, pp.343-353

Dubleks Ev Benzeri Kapalı Ortamlarda Doğal Taşınımla Isı Transferinin Sayısal İncelenmesi

16.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Turkey, 30 May - 02 June 2007, vol.1, no.1, pp.454-459

İki Levha Arasındaki Laminer Akışta Değişken Duvar Kalınlığının Isı Transferine Etkisinin Sayısal Analizi

14.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Turkey, 3 - 05 September 2003, vol.1, no.1, pp.173-179

Books & Book Chapters

BÖLÜM 3 İş ve Isı, BÖLÜM 10 Soğutma Çevrimleri

in: Mühendisler İçin Termodinamik, Hüsamettin BULUT, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.41-61, 2013