Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ŞİDDETİN UYKU HALİ: PARASOMNİ OLGULARINDA ADLİ ÖRNEKLER

7. ULUSLARARASI ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.1-7 Sustainable Development

HEMŞİRELİK UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE DNR TALİMATI DNR ORDER IN THE FRAMEWORK OF NURSING PRACTICES

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.299-301 Sustainable Development

AKCİĞER KANSERİ HASTALARININ DO NOT RESUSCITATE TALİMATI TERCİHLERİ DO NOT RESUSCITATE ORDER PREFERENCES OF LUNG CANCER PATIENTS

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.133-135 Sustainable Development

Yaşlanan Dünyada Yaşlanan Türkiye ve Politikalar

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.554

"Do Not Resuscitate" Order And Nursing

I. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 24 April 2018, pp.555-556

YAŞLILARDA YALNIZLIK VE YALNIZ YAŞLIYA YAKLAŞIM

I. ULUSLARARASI KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 24 April 2018, pp.528-529

Duymadım, Görmedim, Bilmiyorum: Yaşlılarda İstismar ve İhmal

I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 24 - 26 April 2018, pp.572-573

Professionalism features of internel medicine nursing

3rd World Conference on Health Sciences, 28 - 30 April 2016

Dahiliye Hemşirelerinin Profesyonellik Özellikleri

3rd WORLD CONFERENCE ON HEALTH SCIENCES, 28 - 30 April 2016

Yoğun Bakım Hastalarında Renal Sorunlara İlişkin Semptomlar ve Hemşirelik

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 24 - 27 March 2016

Yoğun Bakımda Kritik Hastalık ve Yaşlılık

7. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Turkey, 24 - 27 March 2016

Sleep quality in patients with chronic obstructive pulmonary disease

II Scientific – Expert Cenference with International Participation “Nursing yesterday, Today and Tomorrow”, 18 - 21 November 2015

Usage status of positioning strategies of a university hospital nurses

II Scientific – Expert Cenference with International Participation “Nursing yesterday, Today and Tomorrow, 18 - 21 November 2015

Kadın-Erkek Olma ve Hemşirelik

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.229 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Tiroid hastalıkları yönetimi ve kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları

in: KRONİK HASTALIKLARIN YÖNETİMİ VE KANITA DAYALI HEMŞİRELİK UYGULAMALARI, Elanur Yılmaz Karabulutlu, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.285-301, 2022 Sustainable Development

Uyku Sağlığı ve Teknoloji

in: Hemşirelik ve Teknoloji, Ayşegül SARIOĞLU KEMER, Ayşe ASİLTÜRK, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.145-165, 2022

Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişimler

in: Yaşlılık ve Yaşlanma Sürecine Genel Bakış, Gülnur AKIN, Hilal PEKMEZCİ, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.15-42, 2021

Metrics

Publication

33

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals